Bir kimse evi ve ailesinin bulunup sürekli ikamet etmeye niyet ettiği bir yerden, doğup büyüdüğü veya anne-baba akrabalarının bulunduğu memlekete giderse seferi olur mu?

SORU: Bir kimse evi ve ailesinin bulunup sürekli ikamet etmeye niyet ettiği bir yerden, doğup büyüdüğü veya anne-baba akrabalarının bulunduğu memlekete giderse namazlarını kaç rekât kılar? Seferi olur mu?

 CEVAP:

Vatan üç kısımdır:

1- Aslî Vatan: Kişinin doğduğu yahut evlendiği yahut evlenmediği halde orada sürekli yaşamayı düşündüğü yerdir.

2- İkamet Vatanı: 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet edilen yerdir.

3- Süknâ Vatanı: 15 günden daha az kalmaya niyet edilen yerdir.

Bir kimsenin aslî vatanı; ailesi ve ev eşyası ile birlikte temelli kalmak üzere başka bir şehre hicret etmesiyle batıl olur. Böyle bir kişi ilk beldesine sefere çıkarsa ve orada da 15 günden az kalmaya niyet ederse namazlarını kısaltarak kılması vacip olur. Zira “aslî vatan misli ile batıl olur.” Bunun delili; hicretten sonra Rasûlullah (s.a.v)’in kendisini Mekke’de seferî saymasıdır.

Meselâ; Malatya’da doğup büyüyen aile-akraba vs. orada bulunan bir kişi, Ankara’ya üniversitede okumaya veya çalışmaya gitse, ama niyeti ileride tekrar Malatya’ya dönmek olsa, bu kişi Malatya’ya gittiğinde orada kaç gün kalırsa kalsın namazlarını dört rekât kılar. Aynı kişi evlenip Ankara’ya yerleşse, artık Ankara’da yaşamaya karar verse ve tekrar Malatya’ya dönüp yerleşme niyeti de olmasa, Malatya’da 15 günden az kaldığı sürece namazlarını iki rekât kılar. Zira aslî vatan olan Malatya, misli ile yani Ankara iline yerleşmekle batıl olur. Bundan sonra o kişinin aslî vatanı artık Ankara’dır.

Seferi olunca da binaenaleyh şu hükümler geçerli olur:

1- Namazın kısaltılması 2- Oruçlu için iftar etmenin mübah olması 3- Mestler üzerine mesih müddetinin üç güne çıkması 4- Cuma ve Bayram namazlarının düşmesi 5- Kurban kesmenin düşmesi 6- Hür bir kadının mahremi olmadan çıkmasının haram olması. 7- Teşrik tekbirlerinin düşmesi.

Bu yazı yorumlara kapalı.