Yeryüzündeki İnsanların, Gök ehlinin, Allah’a (c.c) en yakın meleklerin ve Kürsî ve Hamele-i Arş’ın kıblesi neresidir?

SORU: Yeryüzündeki İnsanların, Gök ehlinin, Allah’a (c.c) en yakın meleklerin ve Kürsî ve Hamele-i Arş’ın kıblesi neresidir?

CEVAP:

“Zahîriyye”’de bazı Âriflerin; “İnsanların kıblesi Kâbe’yi Muazzama, gök ehlinin kıblesi Beyt-i Ma’mûr, Kerûbiyyun/Allah’a (c.c) en yakın meleklerin kıblesi Kürsî, Hamele-i Arş’ın kıblesi Arş’tır. Hepsinin matlubu Allah’ın (c.c) rızasıdır” dedikleri naklolunmuştur… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.