Müezzin ezan okurken yüzünü sağa ve sola döndürür mü? Müezzin minarede ezan okursa sağ taraftan sol tarafa doğru dolaşır mı? Kamet getirilirken cemaat ayağa ne zaman kalkar?

SORU: Müezzin “hayye ale’s-salêh” derken (bedenini değil sadece) yüzünü sağ tarafa, “hayye ale’l-felâh” derken de sol tarafa döndürür mü? Müezzinin, ezanı minarede okursa etraftan görülmesi (ve duyulması) için sağ taraftan sol tarafa doğru dolaşır mı? Kamet getirilirken cemaat ayağa ne zaman kalkar?

CEVAP:

a) Müezzin “hayye ale’s-salêh” derken (bedenini değil sadece) yüzünü sağ tarafa döndürür, “hayye ale’l-felâh” derken de sol tarafa döndürür…

b) Müezzin ezanı minarede okursa etraftan görülmesi (ve duyulması) için sağ taraftan sol tarafa doğru dolaşarak okur…

c) Müteahhirin Ulema; ezan okunduktan sonra “tesvîb” (tekrar bildirme) yani “namaz vakti” veya “es-salêh” diye nida etmeyi güzel görmüşlerdir…

d) Müezzin “hayye ale’s-salêh” derken cemaat ayağa kalkar. Ancak imam orada bulunmazsa imam mihraba geçinceye kadar cemaat kalkmaz. İmam arka tarafta namaz kılarsa (yani sünneti), mihraba gelirken her safın yanına geldiğinde (cemaat) ayağa kalkar. Zira Rasûlullah (s.a.v); “Beni, makamımdan kalktığımı görmedikçe ayağa kalkmayınız” buyurmuştur…

e) Ezanla kamet arasında oturulur. Rasûlullah (s.a.v); “Ezanla kamet arasında, yemek yiyen yemeğini bitirecek kadar bir zaman ara ver” buyurmuşlardır… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.