Yatsı namazından önce kılınan Sünnet namaz var mıdır?

SORU: Yatsı namazından önce kılınan Sünnet namaz var mıdır?

CEVAP:

Yatsı namazından önce dört rekât sünnet kılmayı âlimler müstehap görmektedirler… Halebî, “Ğunyetü’l Müstemlî” isimli eserin şerhi olan “Münyetü’l Musallî”’de şöyle demiştir: “Yatsı namazının öncesindeki dört rekât sünnete gelince; bunun hakkında bir hadis zikredilmemiştir. Fakat topluluğun Abdullah b. Muğaffel (r.a)’dan (Buhârî’nin) rivayet ettiği hadisin umumu buna delil gösterilir. Bu hadis şöyledir, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ‘Her iki ezan yani ezan ve kamet arasında nafile namaz vardır.’ Rasûlullah (s.a.v) bu sözü iki defa söyleyip, sonra üçüncüsünde; ‘Bu namaz isteyen içindir’ buyurmuştur…”

Bu hadis, kametten önce nafile namaz kılmakta bir mani olmadığını ifade etmekle birlikte, bu namazın müstahaplılığına da delildir. Lakin kametten önce kılınan bu namazın dört rekât olması hususu Ebû Hanife’nin görüşü üzeredir. Çünkü namazın dört rekât olması Ebû Hanife’nin yanında daha faziletlidir. Mutlak olanın asıl ve sıfat yönünden kâmil olana hamledilmesi usûlüne binaen namaz lafzı da dört rekât üzerine hamlonulur…  (Teshîl li Mesâi’l-Kudûrî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.