Sabah ve Akşam namazının sünnetinde okunması sünnet olan bir kıraat var mıdır?

SORU: Sabah ve Akşam namazının sünnetinde okunması sünnet olan bir kıraat var mıdır?

CEVAP:

Tirmizî’nin Abdullah b. Mesûd (r.a)’dan rivayetinde, o, şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v)’in akşamdan sonraki iki rekâtta ve sabah namazının farzından önceki iki rekâtta ‘kul yâ eyyühe’l kâfirûn’ ve ‘kul huve’l-lâhu ehad’ surelerini okuduğunu kaç kere işittiğimi sayamam.”

Müslim’in Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetinde şöyle denilmiştir: “Rasûlullah (s.a.v) sabah namazının iki rekât sünnetinde ‘kul yâ eyyühe’l kâfirûn’ ve ‘kul huve’l-lâhu ehad’ surelerini okudu.”

Müslim’in İbn-i Abbas  (r.anhuma)’dan rivayetine göre, “Rasûlullah (s.a.v) sabah (namazının) iki rekât (sünnetinin) birinci rekâtında, Bakara (suresindeki 136.) ayet olan ‘kûlû âmennâ billêhi ve mâ ünzile ileynâ’, ikinci rekâtta ise (Âli İmrân suresindeki 52. ayet olan) ‘âmennâ billêhi ve’şhed bi’ennâ müslimûn’ okuyordu. “Bezlü’l Mechûd Şerhu Sünen-i Ebî Dâvûd” isimli eserde zikredildiği gibi, manası, “Yani Âli İmrân’daki bu ayetin tamamını okuyordu” demektir.

Müslim’in keza İbn-i Abbas  (r.anhuma)’dan rivayetinde, “Rasûlullah (s.a.v) sabah namazının iki rekât sünnetinde Bakara suresindeki 136. ayet ‘kûlû âmennâ billêhi ve mâ ünzile ileynâ’ ve Âli İmrân suresindeki 64. ayet ‘teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beyneküm’ okuyordu.” Bundan maksat şudur: (Rasûlullah s.a.v) birinci rekâtta “kûlû âmennâ billêhi” okuyordu. “Beyhakî”’nin rivayetinde bu ayetin “ve nahnu lehû müslimûn” ayetine kadar okunacağı açıkça beyan edilmiştir. Aynı şekilde ikinci rekâtta da “kul yâ ehle’l kitâbi teâlev ilâ kelimetin” ayetinin tamamını okur… (Teshîl li Mesâi’l-Kudûrî)

Bu yazı yorumlara kapalı.