Selefîlikte/Vehhâbîlikte Tevessül…

SORU: Selefîlikte/Vehhâbîlikte Tevessül…

CEVAP:

Vehhâbîlerin inancında Tevessül, şirktir ve küfürdür. Abdülvehhâb bu hususta şöyle der: “Kendisi ile Allah arasına, kendisine tevessül edeceği, onlara yalvaracağı ve onlardan yardım isteyeceği vasıtalar koyan kimse icmâen kâfirdir.”

Bu yazı yorumlara kapalı.