Tuz ruhu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yağ çözücü, lavabo açıcı, çamaşır deterjanı, leke giderici vb. şeyler akciğer ve beyin hücrelerine zarar verir…  Deterjanlar, beyin damarlarını, akciğerlerdeki bronşları ve alveolleri eritir, damarlarda bozulmalara, MS ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara; akciğer, karaciğer ve böbrek hastalıklarına yol açar… Deterjan, kozmetik ve vücut bakım ürünlerini kullananlar halsiz, uyuşuk, depresif ve mutsuzdur; hormon dengesi bozulmuş, hafızası zayıflamış, şuuru bulanıklaşmıştır ve sağlıklı düşünemezler; kıllanma problemleri vardır, yüzleri toprak rengidir, tırnakları gri veya mordur ve saç dökülmesi vardır… Nanoteknoloji ile üretilen ürünler bütün canlılar için deterjan gibi kimyasallardan çok daha tehlikelidir…

Sağlık… Deterjanlar, Kimyasal Maddeler, Kozmetikler ve Vücut Bakım Ürünleri…

TUZ RUHU, ÇAMAŞIR SUYU, BULAŞIK DETERJANI, YAĞ ÇÖZÜCÜ, LAVABO AÇICI, ÇAMAŞIR DETERJANI, LEKE GİDERİCİ VB. ŞEYLER AKCİĞER VE BEYİN HÜCRELERİNE ZARAR VERİR…  

DETERJANLAR, BEYİN DAMARLARINI, AKCİĞERLERDEKİ BRONŞLARI VE ALVEOLLERİ ERİTİR, YIPRATIR VE ŞİŞİRİR…

DETERJANLAR, KAN DOLAŞIMINA KARIŞARAK DAMARLARDA BOZULMALARA, MS VE ALZHEİMER GİBİ NÖROLOJİK HASTALIKLARA; AKCİĞER, KARACİĞER VE BÖBREK HASTALIKLARINA YOL AÇAR…

DETERJAN, KOZMETİK VE VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİNİ KULLANANLAR HALSİZ, UYUŞUK, DEPRESİF VE MUTSUZDUR…

DETERJAN, KOZMETİK VE VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİNİ KULLANANLARIN HORMON DENGESİ BOZULMUŞ, HAFIZASI ZAYIFLAMIŞ, ŞUURU BULANIKLAŞMIŞTIR VE SAĞLIKLI DÜŞÜNEMEZLER…

DETERJAN, KOZMETİK VE VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİNİ KULLANANLARIN KILLANMA PROBLEMLERİ VARDIR, YÜZLERİ TOPRAK RENGİDİR, TIRNAKLARI GRİ VEYA MORDUR VE SAÇ DÖKÜLMESİ VARDIR…

NANOTEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN ÜRÜNLER BÜTÜN CANLILAR İÇİN DETERJAN GİBİ KİMYASALLARDAN ÇOK DAHA TEHLİKELİDİR…

MİKROPLAR/MİKROORGANİZMALAR YOK OLSA, DÜNYADAKİ CANLILIK 1,5 SAATTE YOK OLUR VE BÜTÜN YERYÜZÜ KALIN BİR ÇÖP TABAKASIYLA KAPLANIR…

TEMİZLİK MADDELERİ, VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ, ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR, DEZENFEKTANLAR VE TARIM İLAÇLARI İLE MİKROPLAR/MİKROORGANİZMALAR AKILSIZCA VE ACIMASIZCA YOK EDİLMEKTEDİR…

NANO TEMİZLİK ÜRÜNLERİ, UYGULANDIĞI TÜM YÜZEYLERE YAPIŞARAK NANO BOYUTTA, RENKSİZ BİR TABAKA OLUŞTURUR, BÜTÜN MİKROORGANİZMALARI BAKTERİ, VİRİS, MANTAR, KÜFLER, VS. %99,9 ORANINDA ÖLDÜRÜR, BAKTERİ OLUŞUMUNU UZUN SÜRELİ OLARAK ENGELLER…

DETERJAN, TARIM İLACI, ANTİBİYOTİK, VÜCUT BAKIM ÜRÜNÜ, KATKI MADDELERİ VE NANO ÜRÜNLERİ KULLANAN İNSAN “EKOLOJİK KIYAMET’İ KENDİ ELLERİYLE HAZIRLAMAKTADIR, DÜNYA ÖLÜ BATAKLIĞINA DÖNÜŞECEK VE EKOLOJİK KIYAMET KAÇINILMAZ OLACAK…

Detaylar…

Yeryüzündeki bütün canlılar yani insanlar, hayvanlar ve bitkiler havaya, suya ve toprağa atık bırakırlar. Bu atıkları dönüştürmek ve faydalı hale getirmek için mükemmel bir Ekolojik Sistem yaratılmıştır. Ekolojik sistem bir denge sistemidir ve görevi, kendi içinde çeşitliliği devam ettirmek ve her bir türün neslini korumaktır. Dünyanın bütünü bir ekosistemdir. Bununla beraber bir kıta, bu kıtadaki bir bölge, bu bölgedeki bir köy, bir çiftlik, bir ev veya bir canlı organizma da birer ekolojik sistemdir…

Ekosistem içinde bitki türleri üretici, hayvanlar ve insanlar ise genel olarak tüketicidir. Mikroorganizmalar ise, ekosistemdeki bitki, insan ve hayvanların atıklarını parçalayarak, üretici bitkilerin bunları tekrar kullanmasını sağlar. Mikroorganizmalar yeryüzüne, havaya ve suya bırakılan atıkları temizler; toprağın verimini sağlar; lavabo ve tuvaletlerde kireç ve organik kirlerin oluşmasını önler; bağırsaklarımızda vitamin, enzim ve protein üretir, cilt, saç, kıl, tırnak ve ağız dokularının sağlığını korur…

Ekolojik dengeyi sağlayan her bir çeşit mikroorganizmanın görevi o kadar farklı, net ve incedir ki, insanlar bunları asla başaramaz. Mikroorganizmalar aniden yok olsa, bütün yeryüzü kalın bir çöp tabakasıyla kaplanır, dünyadaki canlılık bazı bilim adamlarına göre 1,5 saat, bazılarına göre daha kısa sürede sona ererdi…

Antimikrobiyal ilaçlar, dezenfektanlar, vücut bakım ürünleri, temizlik maddeleri ve tarım ilaçları ile mikroorganizmalar akılsızca ve acımasızca yok edilmektedir. Çünkü bu kimyasallar sadece mikroplara değil, insanlara da zarar vermektedir. Tuz ruhu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, yağ çözücü, lavabo açıcı, çamaşır deterjanı, leke giderici ve benzerleri organik alıntı ve mikropları nasıl anında eritip yok ediyorsa, akciğer ve beyin hücrelerini de etkilemektedir. Solunum yoluyla alınan deterjanlar beyin damarlarını, akciğerlerdeki bronşları ve alveolleri eritir, yıpratır ve şişirir. Kan dolaşımına karışarak damarlarda bozulmalara, MS ve alzheimer gibi nörolojik hastalıklara; akciğer, karaciğer ve böbrek hastalıklarına yol açar…

Deterjan, kozmetik ve vücut bakım ürünlerini kullananlar halsiz, uyuşuk, depresif ve mutsuzdur. Hormon dengesi bozulmuş, hafızası zayıflamış, şuuru bulanıklaşmıştır, sağlıklı düşünemezler, yüzleri toprak rengidir, tırnakları gri veya mordur, saç dökülmesi ve kıllanma problemleri vardır…

Bütün bunlar, Allah’ın hizmetimize verdiği, yalnızca görevini yerine getirmeye çalışan mikropları, vazife başında öldürmenin karşılığıdır…

Bugün deterjan gibi kimyasalların yerini nano ürünler almaktadır. Bu ürünler, bütün canlılar için öncekilerden çok daha tehlikelidir. Nanoteknoloji yoluyla üretilen nano temizlik ürünleri (temizlik bezleri, cam siliciler, banyo lifleri, araba parlatma eldivenleri, nanomatik toplar, mikrofiber bezler, makyaj pedleri, kâğıt havlu ve peçeteler, tuvalet kâğıdı gibi) çok yaygın kullanılmaya başlamıştır. Özellikle camiler, oteller, okullar, kreşler, toplu taşıma araçları, hastaneler, evler, hayvan barınakları gibi yerlerde kullanılmaktadır. Nano Temizlik ürünleri, uygulandığı tüm yüzeylere yapışarak nano boyutta, renksiz bir tabaka oluşturur, bütün mikroorganizmaları (bakteri, viris, mantar, küfler, vs.) %99,9 oranında öldürür, bakteri oluşumunu uzun süreli olarak engeller; organik kokuları yok eder. Hijyen ürünlerinden en önemli farkı, adeta bir mikroorganizma mıknatısı etkisi oluşturmasıdır. Bu şekilde çevredeki ve havadaki mikro organizmaları kendine çeker, hazım sistemindeki enzim üretimini yok ederek öldürür. İnsan ve hayvanlarda enzim üretim sistemi mikroorganizmaların enzim üretim sistemine benzediği için aynı etkiyi gösterebilir. Dolayısıyla bu maddelerin kullanımı tahminlerin çok üstünde global felaketlere sebep olabilir…

Hâlbuki Allah (c.c) Mâide Suresi. 6. ayette her türlü necasetten temizlenmek için su ve toprak kullanmayı emretmiş, temizlik için bunların yeterli olduğunu bildirmiştir. Çünkü bizi ve yaşadığımız çevreyi kirleten herhangi bir madde veya mikroplar değil, negatif enerjidir. Negatif enerjiyi kıran temiz su ve topraktır. Vücudu ve elleri yıkarken sabunlamak bile art değildir. Cilt üzerinde yaşayan ve cilt sağlığını korumakla görevli mikroplar, bu işi bizden daha iyi yaparlar. Biz sabun kullanarak, mikropların görevini kokusuz Arap Sabunu, çamaşır sodası, kil ve katkı maddesi içermeyen sabun tozları kullanmak gerekir… Fakat hidrojenize yağları kullananların vücut kılları ve dışkı ile atılan yağ metabolikleri yapışkan olduğu için çamaşırlar tuvalet ve banyolarda yapışkan, zor temizlenen kalıntı bırakır. Bu kalıntıları sadece deterjanlar temizleyebilir…

İnsan, yapay yağlarla, yiyecek, içecek ve vücut bakım ürünlerindeki katkı maddeleriyle, tıbbi ilaçlarla ve nihayet nano ürünlerle bedenini mumyalamaktadır. Bu nedenle son yıllarda böcek, sinek ve bakteriler artık mezarlardaki cesetleri çürütüp toprağa karıştıramaz hale gelmiştir. Doğal alanları da kirleten bu maddeler sebebiyle bir süre sonra hayvanların cesetleri de çürümez hale gelecektir. Diğer taraftan, ölü insan, hayvan ve bitkileri çürüterek ekolojik dönüşümü sağlayan böcek, sinek ve mikroorganizmalara karşı kullanılan tarım ve böcek ilaçları, bu görevli varlıkların neslini tüketmektedir…

Bu durum devam ettiği sürece, biyolojik çevrim yavaşlayacak, bazı böcek, sinek ve bakterilerin nesli yok olacak, dünya ölü bataklığına dönüşecek ve Ekolojik Kıyamet kaçınılmaz olacaktır… Deterjan, tarım ilacı, antibiyotik, vücut bakım ürünü, katkı maddeleri ve nano ürünleri kullanan insan “Ekolojik Kıyamet’i kendi elleriyle hazırlamaktadır…  Aidin Salih /Gerçek Tıp