Ticaret mallarında zekât vacip olup olmadığını nasıl hesaplarız?

SORU:  Ticaret mallarında zekâtın hükmü nedir?

CEVAP:

Eğer (ticaret mallarının) kıymeti gümüşten veya altından (birisinin) nisabına (yani Altının nisap miktarı olan 80,18 grama veya Gümüşün nisap miktarı olan 561,2 grama) ulaşırsa ticaret mallarında zekât vacip olur. (Ticaret malları), ikisinden (yani altın ve gümüşten hangisiyle hesaplandığında) nisaba ulaşıyorsa onunla kıymetlendirilir (hesaplanır) ve (bu) da fakirler ve miskinlerin (menfaati) için daha faydalı olur. Bu, Ebû Hanife (rh.a)’e göredir.

Ebû Yusuf (rh.a) ise şöyle demiştir: Onu (yani ticaret malını) hangisiyle satın aldıysa onunla kıymetlendirir (hesaplar). Eğer gümüş ile satın aldıysa (ticaret malını) onunla kıymetlendirir (hesaplar). Eğer altın ile satın aldıysa (ticaret malını) onunla kıymetlendirir (hesaplar). Eğer altın ve gümüşün haricinde ki (bir şeyle) satın aldıysa memlekette çoğunlukta kullanılan para (birimine) göre kıymetlendirir (hesaplar).

Muhammed (rh.a) ise şöyle demiştir: Bütün durumlarda memlekette çoğunlukta kullanılan para (birimine) göre kıymetlendirir (hesaplar, yani 80,18 gram altın karşılığı TL veya 561,2 gram gümüş karşılığı TL olarak hesaplar. Mesela, 80,18 gram altının kaç TL yaptığını hesaplar, sonra bakar, elindeki ticaret malı bu TL kadar ediyorsa, o zaman bu ticaret malına zekat gerekir.)