Tedavi olup iğne vurulmada bir beis var mıdır? Allah (c.c), ölüm ile ihtiyarlık müstesna, yaratmış olduğu her hastalık için mutlaka devasını ve şifasını da yaratmış mıdır?

SORU: Erkeklerin ve kadınların tedavi için iğne vurulmasında bir beis var mıdır? Allah (c.c), ölüm ile ihtiyarlık müstesna, yaratmış olduğu her hastalık için mutlaka devasını ve şifasını da yaratmış mıdır?

CEVAP:

Erkekler ve kadınlar için şırınga yapılmasında (iğne vurulmasında) bir beis yoktur ve mübahtır. Mübah olduğuna nice hadis-i şeriflerden işaret varit olmuştur. Rasûlullah (s.a.v); “Her derdin hastalığın bir ilacı/tedavisi vardır. Eğer hastalığın ilacına denk gelinirse Allah Azze ve Cellenin izniyle iyi olur/şifa bulur” buyurmuştur. Bir Bedevi Rasûlullah (s.a.v)’e “Tedavi olalım mı?” diye sorduğunda Rasûlullah (s.a.v), “Evet, Ey Allah’ın kulları! Tedavide bulununuz. Çünkü Allah (c.c) yaratmış olduğu her hastalık için mutlaka devasını ve şifasını da yaratmıştır” diye cevap vermiştir. Keza Rasûlullah (s.a.v); “Allah (c.c) her yarattığı derdin mutlaka devasını da yaratmıştır, ancak ölüm ile ihtiyarlık müstesnadır” buyurmuştur… İbn-i Abbas (r.a) Rasûlullah (s.a.v)’in, “Benim ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeksizin cennete girecektir. Cennete hesapsız girecek müminler (kendilerine) efsun/rukye yaptırmayanlar, hiçbir şeyi uğursuzluk saymayanlar, şifanın (Allah’tan olduğuna inanıp) dağlamaktan olduğuna inanmayanlar ve her hususta Allah’a tevekkül edenlerdir” buyurduklarını rivayet ettiklerinde, bir zât tedavi olmayı kerih görmüştür… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.