Hangi Hocaları Dinlemeyelim, Kitaplarını/Yazılarını Okumayalım, Sohbetlerinde Bulunmayalım ve İtibar Etmeyelim?

SORU: Hangi Hocaları Dinlemeyelim, Kitaplarını/Yazılarını Okumayalım, Sohbetlerinde Bulunmayalım ve İtibar Etmeyelim?

CEVAP:

1- Ehlisünnet İtikadına Aykırı ve Ters Görüşleri Olan Hocalar…
Örneğin; Kaderi İnkâr Eden, Böyle Bir Şey Yok Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Tevhidin İkinci Yarısını Söylemeyen de Cennete Girer Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; “Allah’ın (c.c) Dilediğine Hidayet Etmesi” Gibi Bir Şey Yoktur Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Allah (c.c) Bir kişinin Kiminle Evleneceğini Bilemez Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Namaz 3 Vakittir Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Cin Diye Bir Varlık Yoktur Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Zamanımızdaki Yahudiler ve Hristiyanlar da Cennete Girecekler Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Şiî, Vehhabî, Haricî, Mutezilî, Kaderiyeci vb. Görüşleri Aktaran Hocalar Gibi…
Örneğin; Devlet İmamının Arkasında Namaz Kılan Kafir Olur Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Oy Kullanmak Şirktir, Oy Kullanan Müşriktir Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Deccal’in Çıkacağını, Kevser Havuzunu, Şefaati ve Kabir Azabını İnkâr Eden Hocalar Gibi…

2- Dört Mezhebin İttifak Ettiği Hususlara Aykırı Ve Ters Görüşleri Olan Hocalar…
Örneğin; Teravih Namazı Yoktur Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Kâfirlerle Olan Savaşta Köle Almak Yoktur, Cariyelik Yoktur Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Kadınlar Hayızlıyken/Aybaşı Halindeyken Oruç Tutabilir Diyen Hocalar Gibi…

3- Sünnete Dil Uzatan, Hakaret Eden, Hafife Alan, Küçük Gören Hocalar…
Örneğin; Biz Kur’ân’da Bulduğumuza Tabi Oluruz Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Size Sadece Kur’ân Yeter. Kur’ân’da Helal Olarak Bulduğunuzu Helal Sayın. Haram Olarak Bulduğunuzu da Haram Kılın Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Bizimle Sizin Aranızda Allah’ın Kitabı Vardır. Onda Helal Olarak Bulduğumuzu Helal Sayar, Haram Olarak Bulduğumuzu Da Haram Sayarız Diyen Hocalar Gibi…
Örneğin; Bir Kişi Hadisle/Sünnetle Konuştuğu Zaman; “Onları Bırak Bize Kur’an Yeter Kur’andan Konuş” Diyen Hocalar Gibi…

4- Sahabeye Dil Uzatan, Hakaret Eden, Hafife Alan, Küçük Gören Hocalar…

5-Ehl-İ Beyt’e Dil Uzatan, Hakaret Eden, Hafife Alan, Küçük Gören Hocalar…

6- Evliyaya Dil Uzatan, Hakaret Eden, Hafife Alan, Küçük Gören Hocalar…
Örneğin; İmam Rabbânî İngiliz Casusudur, İmam Gazâlî Kâfirdir Diyen Hocalar Gibi…

7- Bizden Önceki Büyüklerimiz Olan, Müçtehit, Muhaddis, Müfessir ve Fukahaya Dil Uzatan, Hakaret Eden, Hafife Alan, Küçük Gören Hocalar…
Örneğin; Sadece Kur’an-ı Kerim’in Mealini Söyleyip, Ayetlerin Açıklaması, Tefsiri ve Ayetten Çıkarılan Hükümlerde Rasûlullah (s.a.v)’in Bu Ayeti Nasıl Anladığına, Sahabenin Nasıl Anladığına, Selef-İ Salih’in Nasıl Anladığına Bakmadan Kendi Görüşü Üzere Tefsir Edip Hüküm Çıkaran Hocalar Gibi…

 

Yukarıdaki Açıklamalara Binaen Anlayacağınız Üzere, Ehl-i Sünnet İnancını ve İstikametini Muhafaza Etmek İsteyen Her Müslüman Şu Kişilerden Uzak Durmalıdır;

1- Mihr Ali İskender Evrenesoğlu

2- Harun Yahya

3- Prof. Abdülaziz Bayındır

4- Prof. Yaşar Nuri Öztürk

5- Prof. Zekeriya Beyaz

6- Prof. Bayraktar Bayraklı

7- Prof. Mustafa Öztürk

8- Prof. Mehmet Okuyan

9- Prof. Haydar Baş

10- Prof. Mehmet Çelik

11- Mustafa İslamoğlu

12- İhsan Eliaçık

13- Süleyman Ateş

14- Alparslan Kuytul

15- Ali Rıza Demircan

16- Levent Gültekin

17- Yasin Gündoğdu

18- Ebu Hanzala lakaplı Halis Bayuncuk

19- Ahmed Hulusi

20- Prof. Mehmet Azimli

21- Muhammed Esed

22- Ali Şeriati

23- Muhammed Abduh

24- Ayetullah Humeyni

25- Cemaleddin Afgani

26- Reşid Rıza

27- Prof. Hayrı Kırbaşoğlu

28- Ubeydullah Arslan

29- Prof. Muhammet Nur Doğan

30- İsmail Nacar

31- Zakir Naik

32- Edip Yüksel

33- Prof. Reşit Haylamaz

34- Fethullah Gülen ve Cemaatinin ileri gelen üst-düzey hocaları…

35- Mustafa Karataş

36- Mehmet Emin Akın

37- Prof. Caner Taslaman

38- Nureddin Yıldız

39- Prof. Hayrettin Karaman

40- Abdurrahman el-Hümeyyis

41- Prof. İbrahim Sarmış

42- Abdülmetin Saruhan

43- Seyyid Osman Mürteza

44- Pir Muhammed Hüseyin

45- Alihan Kuriş

46- Cemil Kılıç
 
47- Cübbesiz Mahmut
48- Ali Küçük vb. Şahıslar Gibi Yukarıda Saydığımız Şeylerden Birini Dahi Olsa Savunan Herkesten…
Bu Kişilerin Sohbetlerini Dinlemeyiniz, Kitaplarını/Yazılarını Okumayınız, Kanallarını Seyretmeyiniz…