Süfyani’nin ortaya çıkışının alameti nedir? Süfyani Alaca kişi, Kızıl/Kumral kişi ve Topal kişiyle savaşacak mıdır?

SORU: Süfyani’nin ortaya çıkışının alameti nedir? Süfyani Alaca kişi, Kızıl/Kumral kişi ve Topal kişiyle savaşacak mıdır? “Alaca”, “Kızıl/Kumral” ve “Topal” kelimeleri bu kişilerin lakapları mıdır isimleri midir?

CEVAP:

1- Dımeşk’in (Şam’ın) köylerinden birisinin yere batırılması (yerle bir olması) ki muhtemelen bu köy “Haresta” denilen köydür…

2- Dımeşk (Şam) mescidinin batı kenarının/tarafının/bölümünün düşmesi/yıkılması…

3- Alaca (kişinin) ve Kızıl/kumral (kişinin) ortaya çıkması

Yukarıda sayılan bu hadiseler gerçekleştikten sonra Şam’dan Süfyani ortaya çıkar, Mısır’dan Alaca (kişi) ortaya çıkar, Arap yarımadasından Kızıl/kumral (kişi) ortaya çıkar, Batıdan ise Kinde (kabilesinden) olan Topal (kişi) ortaya çıkar…

(Süfyani, Alaca kişi, Kızıl/kumral kişi ve Topal kişi) arasında savaş olur, savaş devam eder ta ki Süfyani, Alaca ve Kızıl/kumral kişilere galip gelir…

Batının sahibi (batıdan çıkan güç) yürür (yoluna devam eder) öyle ki erkekleri öldürür, kadınları ise esir eder, sonra dönüp yarımadaya Kays’a karşı Süfyani’nin yanına iner (yardımına gelir, zira Kays kabilesi Süfyani’ye karşı savaşmak için toplanmıştır). Binaenaleyh Süfyani Kays (kabilesine) galip gelir, topladıkları mallara sahip olur ve üç bayrağa/sancağa da galip gelir…  (Bunları Nuaym b. Hammâd ve Ebû Amr ed-Dâî rivayet etmiştir.)

Alaca, Kızıl/kumral, Topal, Mansur, Haris, Mehdi (kelimeleri bu kimseler için) sıfatlar ve lakaplardır, onların isimleri değildir

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.