Süfyani nerede, nasıl ve kaç kişiyle ortaya çıkacaktır?

SORU: Süfyani nerede, nasıl ve kaç kişiyle ortaya çıkacaktır?

CEVAP:

1- Süfyani, Dimeşk (Şam) şehri taraflarında “Kuru Vadi” denilen bölgede ortaya çıkar…

2- Süfyani’ye rüyasında “Kalk ve ortaya çık” denilir. Bunun üzerine Süfyani kalkar ancak kimseyi bulamaz. Sonra ikinci defa (Süfyani’ye rüyasında “Kalk ve ortaya çık”) denilir. Sonra üçüncü defa (Süfyani’ye rüyasında) “Kalk ve ortaya çık, evinin kapısının (önüne) bak” denilir, bunun üzerine (kalkıp kapıya) iner ve bakar ki beraberlerinde sancak/bayrak bulunan yedi veya dokuz kişi (kapıda durmaktadır). (Bayraklı bu yedi veya dokuz kişi Süfyani’ye); “Biz senin ashabınız” derler… (Bunu Nuaym b. Hammâd rivayet etmiştir…)

Süfyani bunlarla birlikte (yola) çıkar ve vadinin köylerinden/yerleşim yerlerinden insanlar onlara tabi olurlar…

3- Süfyanin elinde üç sopa/değnek olur ve bunlarla kime dokunursa o kişi ölür. İnsanlar bunu işitirler, Dımeşk (Şam) sahibi onunla (Süfyani ile) savaşmak için karşısına çıkar ve (Şam sahibi) sancağına/bayrağına baktığı zaman hezimete uğrar. Bunun üzerine Süfyani 360 atlıyla birlikte Dımeşk’e girer ve henüz bir ay geçmeden etrafında Kelb (kabilesinden) otuz bin kişi toplanır ki onlar (Süfyani’nin) dayısı olmaktadır… (Bunu Nuaym b. Hammâd rivayet etmiştir…)

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.