Süfyani kaçan Kureyş’lileri getirtip öldürecek mi? Süfyani Bağdat ve Kûfe’de katliam yapacak mıdır?

SORU: Süfyani Kostantiniyye’ye kaçan Kureyş’lileri getirtip öldürecek mi? Süfyani Bağdat ve Kûfe’de katliam yapacak mıdır?

CEVAP:

Kureyşten bazı erkekler Kostantiniyye’ye kaçarlar, bunun üzerine (Süfyani) Rum/Batı liderinden (bu Kureyş’li erkekleri) iade etmesini ister ve (Rum/Batı lideri de bunları Süfyani’ye) iade eder. (Süfyani) de Dımeşk (Şam) şehrinin kapısında onların boyunlarını vurur…

Sonra (Süfyani) onların arasına fitneler sokar, onlara tekrar döner ve onlardan bir topluluk ile savaşır, onlar yenilirler (geri çekilirler) ta ki Horasan’a girerler. Süfyani’nin ordusu onların peşine düşer, uğradığı her şeyi helak eder (yakıp) yıkar. Süfyani burçları/korunan yerleri ve kaleleri/muhkem yerleri yıkar/harap eder ta ki Zevrâ’ya yani Bağdat’a girer. Bağdat ahalisinden 100 bin kişiyi öldürür. Sonra Kûfe’ye gider ve Kûfe ahalisinden 60 bin kişiyi öldürür. Kadınları ve çocukları esir alır…

(Rumlardan murad bütünüyle “Batı”’dır…)

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.