Sofrada birden fazla çeşit değil de tek çeşit meyve bulundurmak daha mı faziletlidir?

SORU: Sofrada birden fazla çeşit değil de tek çeşit meyve bulundurmak daha mı faziletlidir?

CEVAP:

Sofrada çeşitli meyvelerin bulunmasında bir beis yoktur. Lakin (çeşitli değil de) tek çeşit meyveyi sofrada bulundurmak daha faziletlidir. Bunun faziletli olması, Allah Teâlâ’nın “Küfredenlere ateşin karşısına getirildikleri/arzolundukları gün (denilir ki); siz bütün zevklerinizi/nimetlerinizi (lezzetlerinizi) dünya hayatı içinde (yaşayıp) bitirdiniz/zevklendiniz…” (Ahkâf, 46/20) ayetinin tehdidi altına girmemek içindir… (Mültekâ/Mevkûfât)