Sa’y yaparken telbiye getirilir mi? “Iztıbâ” yapılırmı? Sa’y nasıl yapılır?

SORU: Sa’y yaparken telbiye getirilir mi? “Iztıbâ” yapılırmı? Sa’y nasıl yapılır?

CEVAP:

a) Sa’y esnasında hacceden telbiye getirir, umre yapan ise getirmez.

b) Sa’y esnasında ıztıbâ yapılmaz.

c) Tavafı bitirip 2 rekât tavaf namazını kıldıktan sonra sa’y yapmak istediğinde, Hacerü’l-Esvede yönelip istilam eder. Sonra “İnne’s-safâ ve’l-mervete min şeâirillêh” ayetini okuyarak Safâ tepesine çıkar ve Kâbe’ye dönüp tekbir ve tehlil getirir, Rasûlullah (s.a.v)’e salavat getirir ve dua eder. Sonra Merve tarafına doğru iner/gider, iki yeşil direk arasında hervele yapar. Kadınlar hervele yapmaz. Sonra Merve tepesine ulaşır ve burada da Safâ tepesinde yaptığının aynısını yapar. Böylece bir şavtı tamamlamış olur. Bu şekilde 7 şavt yapar, Safâ tepesinde başlayıp Merve tepesinde bitirir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.