“Iztıbâ” ve “Ramel” tavafın kaç şavtında yapılır?

SORU: “Iztıbâ” ve “Ramel” tavafın kaç şavtında yapılır?

CEVAP:

“Ramel” ve “ıztıbâ”, arkasından sa’y yapılan tavaflarda yapılır. “Iztıbâ” tavafın bütün şavtlarında yapılır. “Ramel” ise ilk üç şavtta yapılır…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.