Şarap gibi haram şeylerle tedavi caiz midir?

SORU: Şarap ve şaraba benzeyen haram olan şeylerle tedavi olmak caiz midir? Rasûlullah (s.a.v) haram ile tedavi olmayı yasaklamış mıdır? Allah (c.c) haram kıldığı maddelerde şifa yaratmış mıdır? Hayvanın yarasını şarapla tedavi etmek caiz midir? Çocuğa tedavi için şarap içirilmesi caiz midir? Tenasül uzvuna şarap akıtmak caiz midir? Müslüman ve adâletli bir doktorun bir hastalığın tedavisi için mübah bir ilaç bulunmayıp şarap gibi haram olan şeylerle tedavi edilmesinde “şifa ümidi vardır” diye tavsiyesi üzerine haram bir şeyle zaruret miktarı tedavi caiz olur mu?  Şarapla hayvan sulamanın hükmü nedir? Leşi, köpeğe taşımak veya köpeği leş tarafına sevketmek caiz midir? Fareyi kediye götürmek veya kediyi fareye götürmek caiz midir?

CEVAP:

a) Tedavi için temiz olan ilaçları yiyip içmek, kullanmak, şırınga/iğne yaptırmak caizdir… Fakat şarap, şaraba benzeyen haram olan şeylerle tedavi olmak caiz değildir. Çünkü İbn-i Mesûd (r.a) Rasûlullah (s.a.v)’in “Şüphe yok ki, Allah (c.c) size haram kıldığı maddelerde sizin şifanızı yaratmamıştır” buyurduğunu rivayet etmiştir. Keza Rasûlullah (s.a.v); “Hiç şüphesiz Allah (c.c) derdi ve devayı (hastalığı ve şifayı) indirmiştir, her dert için bir deva yaratmıştır. Binaenaleyh tedavi olunuz, fakat haram kılınan (şeylerle) tedavi olmayınız” buyurmuştur. Rasûlullah (s.a.v) bu hadis-i şerifleriyle haram ile tedavi olunmayı yasaklamıştır…

b) Şaraptan faydalanmak caiz değildir. Zira necasetle faydalanmak haramdır… Şarapla herhangi bir yaranın tedavisi caiz değildir… Hayvanın yarasının da şarapla tedavisi caiz değildir. Çünkü bu da faydalanma nevindendir…

c) Çocuk olsa bile insana tedavi için şarap içirilmesi caiz değildir. Zira Allah Teâlâ neciste şifa kılmamıştır… Şarabı (vücuda) şırınga yapmak da caiz değildir… Tenasül uzvuna akıtmak da caiz değildir…

d) “Nihâye”’de; “Müslüman ve adâletli bir doktorun bir hastalığın tedavisi için mübah bir ilaç bulunmayıp şarap gibi haram olan şeylerle tedavi edilmesinde “şifa ümidi vardır” diye tavsiyesi üzerine haram bir şeyle zaruret miktarı tedavi caiz olur” diye zikredilmiştir…

e) Şarapla mutlak surette hayvanlar da sulanmaz. Ancak Âlimlerden bazısı “Hayvanı şarap tarafına götürmekte bir beis yoktur. Ama şarabı hayvanlara taşımak mekruhtur. Nitekim leşi, köpeğe taşımak mekruhtur. Köpeği leş tarafına sevketmekte ise bir beis yoktur” demişlerdir. Bazıları “Fare kediye götürülmez ama kedi fareye götürülür” demişlerdir… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.