“Roma Dini”’nde Tanrılara “Kurban ve Yiyecek Takdimi” nasıl yapılırdı, Hayvanlardan ve Yiyecek-İçeceklerden neler sunulurdu, bu ayin neden yapılırdı? “Kurban Törenleri”’nde hayvanın alnına, çekiç, balyoz veya balta ile vurulur muydu? Tanrılara Kurban Takdiminde bir defada kaç hayvan kurban edilirdi?

SORU: “Roma Dini”’nde Tanrılara “Kurban ve Yiyecek Takdimi” nasıl yapılırdı, Hayvanlardan ve Yiyecek-İçeceklerden neler sunulurdu, bu ayin neden yapılırdı? “Kurban Törenleri”’nde hayvanın alnına, çekiç, balyoz veya balta ile vurulur muydu? Tanrılara Kurban Takdiminde bir defada kaç hayvan kurban edilirdi?

CEVAP:

ROMA DİNİ’nde “kurban törenleri”, en önemli ayinleridir. “KURBAN TÖRENLERİ”’nin MAKSADI; bir taraftan, icat ettikleri TANRILARIN öfkelerini dindirmek, diğer taraftan da TANRILARI memnun etmektir…

“KURBAN TÖRENLERİ”’ndeki takdimde; çeşitli hayvanlar, yiyecek- içecekler sunulurdu…

ROMA DİNİ’nde, İS 1. yy-İÖ 5. yy da, üçlü, “boğa-koyun-domuz” kurban töreni yapıldığı gibi ROMA DİNİ’nde köpekleri de kurban ediyorlardı…

İmparator Augustus zamanın da yaşamış Verrius Flaccus‘a göre “KURBAN TÖRENLERİ”’ndeki takdimde LİSTE ŞÖYLEDİR: “YİYECEK-İÇECEKLERDEN; has buğday, mısır unu, şarap, mayalı ekmek, kuru incir, peynir, bulgur, susam, yağ, pullu balıklar. HAYVANLARDAN İSE; domuz, sığırlar, koyun ve köpekler…” Bu listenin dışında “KURBAN TÖRENLERİ”’ndeki takdimde, TANRILAR YESİN-İÇSİN DİYE daha başka, süt vb. şeyler de sunulmuştur ki ılık süt, en eski tanrıçalardan Pales’in hoşuna giderdi…

“KURBAN TÖRENLERİ”’nde, erkek kurbanlar, tanrılara; dişi kurbanlar ise tanrıçalara sunulurdu…

“KURBAN TÖRENLERİ”’nde, göksel tanrılara, açık renk tüylü; yeraltı tanrılarına ise, koyu renk tüylü hayvanlar kurban edilirdi…

“KURBAN TÖRENLERİ”’nde, bazı tanrıların özel kurbanları vardı mesela Jüpiter, iğdiş edilmiş boğa; Apollon, Mars, Neptunus ise, el değmemiş boğa isterdi…

“KURBAN TÖRENLERİ”’nde, kurban, süslenip boynuzları yaldızlanarak tapınağa götürülür, kafası tuzlu has buğday ununa batırılır ve şarap sunulurdu. Sonra hayvanın alnına çekiç, balyoz veya balta ile vurulur, hayvanın kanı, sunağa sürmek için bir kap içerisinde biriktirilirdi. Eğer bu işlemler sırasında hayvan direnir veya kaçarsa, bu kötüye yorumlanırdı…

“KURBAN TÖRENLERİ”’nde, hayvan kurban edildikten sonra tanrıların razı olması için iç organlara bakılır şayet iç organ falının sonuçları kötü çıkarsa, yeni bir hayvan daha kesilirdi. ROMA SENATOSU, İÖ 176’da aldığı bir kararla bu konuyla ilgili kesin kuralı ortaya koyup: “TANRILARIN RIZASI ALININCAYA KADAR, YETİŞKİN KURBANLAR KESEREK TÖRENE DEVAM EDİLMELİDİR…” demiştir…

“KURBAN TÖRENLERİ”’nde parçalanan kurban etlerinden daha ÇOK KAN İÇEREN KISIMLAR ALINIR, ilahlarına sunulmak üzere, kanla yıkanmış sunak üzerinde yakılırdı…

“KURBAN TÖRENLERİ”’nde, kurban sahibi ve yardımcıları, tanrılara sunulan parçalardan artanları yiyebilirdi…

ROMA DİNİ’nde Kurban; sunakları, mabetleri ve kişileri kanla yıkamak ve adeta kan takdim etmekti…