“Roma Dini”’nde Gizemli Şeytani Tarikatlar hangileridir? “Bacchus Tarikatı” ve “Mithras Tarikatı” hakkında geniş bilgi verir misiniz? Roma’daki Tarikatlarda; Oğlancılık, Lezbiyenlik, Ensest İlişki, Cinsellik Organının Sergilenip Tapınılması var mıydı? “Her Şeyi Gören Göz” denilen, Işıkla-Karanlığın, İyilikle-Kötülüğün savaştığı inanılan tarikat hangisiydi? İyiliğin kazanması, insanlığın kurtuluşu için, insanların yargıcı olarak dönüşü beklenen cennetten sürülmüş “MESİH” kimdir?

SORU: “Roma Dini”’nde Gizemli Şeytani Tarikatlar hangileridir? “Bacchus Tarikatı” ve “Mithras Tarikatı” hakkında geniş bilgi verir misiniz? Roma’daki Tarikatlarda; Oğlancılık, Lezbiyenlik, Ensest İlişki, Cinsellik Organının Sergilenip Tapınılması var mıydı? “Her Şeyi Gören Göz” denilen, Işıkla-Karanlığın, İyilikle-Kötülüğün savaştığı inanılan tarikat hangisiydi? İyiliğin kazanması, insanlığın kurtuluşu için, insanların yargıcı olarak dönüşü beklenen cennetten sürülmüş “MESİH” kimdir?

CEVAP:

ROMA ve YUNAN “GİZEM DİNLERİ-TARİKATLARI” şunlardır: Gizemli şeytani tarikatlardan Phrygia kaynaklı CYBLE GİZEMLERİ, Trakya kaynaklı Orpheuscu öğretilerle bezenmiş BACCHUS GİZEMLERİ, Yunan ceres ve kızı Persephone ile ilgili ELUSİS GİZEMLERİ, Mısır’dan gelen İSİS ve OSİRİS GİZEMLERİ, Persler’in tanrısı Mithra ile ilgili MİTHRAS GİZEMLERİ…

Roma’nın vahşi insan felsefesine uygun olan “BACCHUS GİZEMİ” ve bugünün HRİSTİYAN NEW AGE TARİKATLARINI çağrıştıran “MİTHRAS GİZEMİ” önemlidir. “BACCHUS TARİKATI” ve “MİTHRAS TARİKATI”’na bu iki tarikata da, soylular, tüccar ve askerler rağbet etmekteydi ki POMPEİ’de de bu şeytani tarikatlarla ilgili arkeolojik kanıtlar “BACCHUS AYİNİ”ni gösteren duvar resmi bulunmuştur…

ROMA toplumunda, bu gizem tarikatlarının dışında; özellikle yönetici soylular arasında; OĞLANCILIK, LEZBİYENLİK, ENSEST İLİŞKİ ve her türlü ahlak dışı ve sapkın ilişkiler, oldukça yaygındı. ROMA toplumunda, ERKEK CİNSELLİK ORGANI HER AN SERGİLENME ve adeta TAPINMA BOYUTLARINA KADAR taşınmıştı. ROMA toplumu, ahlakın olmadığı, vahşetin, sınırsız-sapkın cinselliğin egemen olduğu bir toplumdu; bencillik, kibir, güç, asalet, para ve her türlü hilekârlık Roma toplumunun temel vasfıydı…

a) BACCHUS TARİKATI…

BACCHUS TARİKATI, insana, tanrısallığı ve ÖLÜMSÜZLÜĞÜ VERECEĞİNİ iddia eder. BACCHUS TARİKATI’nın vahşi ayinleri ve törenleri vardı…

BACCHUS TARİKATI, insanın, dizginlenemez yanını simgelediği ifade ediliyordu…

BACCHUS TARİKATI’nda şarap, tanrıları ile bağlantı kurmayı kolaylaştırdığından, MÜNTESİPLERİN SÜREKLİ SARHOŞ OLMALARI GEREKİYORDU ve sarhoşluk ortamındaki AYİNLERDE HER ÇEŞİT REZALET VARDI…

BACCHUS TARİKATI’nda ayinlerde özellikle KADIN MÜNTESİPLERİN MÜZİK ve DANS EŞLİĞİNDE KENDİLERİNDEN GEÇMELERİ çok taraftar çekiyordu…

BACCHUS TARİKATI’nda Roma’da önceleri, gizli gizli kutlanan törenlerde ŞARAP İÇİLİR, et yenir, her türlü ilkel davranışlar ortaya çıkar, GENÇ KIZLAR ve OĞLANLAR KENDİLERİNDEN GEÇER, dinsel çalgı aletleri davul ve zillerin çılgınlığı ile KARANLIK TÜNELLERE GİRİLİR ve HER TÜRLÜ ÇILGINLIKLAR yapılırdı…

BACCHUS TARİKATI’na girmek isteyenler, on gün cinsel ilişkiye girmez, çok az yemek yer ve suyla arınarak tapınağa girebilirdi…

BACCHUS TARİKATI’nda başlangıçta sadece KADINLAR ayine katılabilirken sonradan ERKEKLER de katılmaya başlar ve AYİNLERİN GECE YAPILMASI YAŞANAN AHLAKSIZLIKLARI SINIRSIZ HALE GETİRİR. BACCHUS TARİKATI ayinlerine katılanların çılgınlıkları, çocuk kaçırmadan, OĞLAN ÇOCUKLARINA CİNSEL TACİZE ve İNSANLARIN KURBAN EDİLMESİNE kadar uzanmıştır…

BACCHUS TARİKATI ayinlerinin vahşiliği, vahşeti felsefe olarak benimsemiş Romalı yöneticileri bile rahatsız eder ve bu nedenle, İÖ 2. yüzyılda Romalı yöneticiler sert önlemler almak zorunda kalırlar…

Titus Livius, “BACCHUS TARİKATI ayinlerine ENGEL OLMAK İSTEYENLERİN kurban seçildiğini” yazmıştır…

BACCHUS TARİKATI ile ilgili günümüze ulaşan en önemli arkeolojik kalıntılar, Roma elit tabakasının sayfiye yeri Pompei-Herculaneum bölgesinde, YİRMİ ODALI “gizemler evi” olarak bulunmuştur…

İS 79 yılında, Vezüv yanardağının patlamasıyla küller altında kalan bu yer, 1909 yılındaki arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılmıştır…

b) MİTHRAS TARİKATI…

MİTHRAS TARİKATI, Roma’nın GİZEMLİ PAGAN TARİKATLARININ en önemlilerinden birisidir…

“Mithra”, aracılık anlamına gelip anlaşma ve dostluk tanrısı olarak vasıflandırılmıştır ki Persçe’de aynı anlama gelen “Mihr” sözcüğü de kullanılır…

ROMA’da, arkeolojik kazılarla ortaya çıkan rölyef ve resimlerde, tarikata ait çeşitli tasvirler vardır…

Yakın tarihte yapılan araştırmalarda, uzun yıllar Hint-İran kökenli kabul edilen bu tarikatın, TARSUS kökenli olduğu ortaya konmuştur ki Tarsus’a da, HİNT-İRAN kültünden geçme ihtimali oldukça yüksektir…

TARSUS, bu gizemli MİTHRAS TARİKATI’nın önemli bir MERKEZİDİR ve bu tarikatın Roma’ya taşınmasında, TARSUSLU DENİZCİLER, önemli rol oynamışlardır…

TARSUS, bu dönemlerde, Stoacılığın/Panteizmin, adeta Atina-İskenderiye ile yarışan merkezidir…

KANONİK İNCİLLER’in ARKASINDA duran PAVLOS’un, TARSUSLU BİR YAHUDİ olması da bizce oldukça anlamlıdır…

MİTHRAS TARİKATI, özel yeraltı mağaralarındaki ayinleri, kuralcılığı ve disiplini ile Roma askerlerini kendisine çekmiştir…

MİTHRAS TARİKATI, İS 2. yüzyılda Roma’da oldukça yaygın hale gelmiştir…

MİTHRAS TARİKATI, Romalı tüccar ve askerlerden oluşan müntesipleri aracılığıyla İngiltere’den, Filistin’e ve diğer sömürgelere kadar her yerde müntesipler bulmuştur…

MİTHRAS TARİKATI’nın önemli bir özelliği, ayinlerinin halka açık OLMAMASIDIR ki başka tarikatlara katılanlar, buna katılamazlardı…

MİTHRAS TARİKATI’nda, “Mithras”, baş tanrı Ahuramazda’nın, yeryüzündeki temsilcisi olup KÖTÜLÜK TANRISI Ahiraman’ın karşısında yer alır ve ONUNLA SAVAŞIR. Bu SAVAŞ; İYİLİKLE-KÖTÜLÜĞÜN, IŞIKLA-KARANLIĞIN, GÖKYÜZÜYLE-YERYÜZÜNÜN savaşıdır. “Mithras”, kendisini, “GÜNEŞ” ile simgeleyerek “HER ŞEYİ GÖREN GÖZ” olarak takdim etmiştir ki BU ASLINDA İBLİS’in ta KENDİSİDİR. Bu, tam anlamıyla, kâhinleri aracılığıyla, ışığın-karanlıkla, yeni enerjinin-eski enerjiyle mücadelesi olarak pazarlanan çağdaş “NEW AGE” gizemini çağrıştırır…

MİTHRAS TARİKATI’na girecek ADAY, ilk önce bir hazırlık dönemi geçirir, su içmekten ve et yemekten kaçınır ve daha sonra “Mithras”’ın ASKERİ OLUR, çeşitli mertebelerden geçerek, TANRISAL BOYUT(!) KAZANIR. NEW AGE’ci TARİKATLAR, bugün bu yalanları, Dünya’nın her yerinde IŞIKÇI(!) MEDYUMLAR aracılığıyla kendilerini dinleyen ÖZELLİKLE HIRİSTİYAN kökenli insanlara aşılıyorlar…

“MİTHRAS”, insanların günahını taşıyan, iyiliğin kazanması ve insanlığın kurtuluşu için, onların yargıcı olarak dönüşü beklenen cennetten sürülmüş bir MESİH’tir. BU yarı örtülü TANIMLAR, açıkça ŞEYTAN’ı ya da onun ahir zamandaki temsilcisi DECCAL’i simgelemektedir…

MİTHRAS TARİKATI ile Hıristiyanlık arasındaki felsefi ve kavramsal çakışmalar ilginçtir…

Aslı ilk başta İslam olan HIRİSTİYANLIĞIN, ROMA tarafından kabulü ve giderek MİTHRAS felsefesiyle benzeşmesi, İSA’nın DİNİNİN, ROMA ELİNDE NASIL BİR BİÇİM/ŞEKİL DEĞİŞTİRME GEÇİRDİĞİNİ göstermektedir. Nitekim ROMA, HIRİSTİYANLIĞI BENİMSERKEN PUTLARINI TERK ETMİŞ GÖRÜNÜYOR. ANCAK İSA’yı, BİR TANRI OLARAK KABUL EDİYOR. İSA’nın “TANRILIĞI”na KARŞI ÇIKAN mezhep ve insanlara hatta İncillere SAVAŞ AÇIYOR ve AFRİKA’da MİLYONLARCA İNSANI ÖLDÜRÜYOR…