Ramazanda oruca niyet ettikten sonra, oruçlu iken değişik günlerde birkaç defa orucunu bozan kimseye bir keffaret yeterli midir?

SORU: Ramazanda oruca niyet ettikten sonra, oruçlu iken değişik günlerde birkaç defa orucunu bozan kimseye bir keffaret yeterli midir?

CEVAP:

a) Bir kimse, Ramazanda birkaç defa orucunu bozar ve birincisi için de keffaret vermemiş bulunursa, ona bir keffaret kâfidir. İmam Muhammed’e göre; oruç bozma işi velev ki iki Ramazanda olsun, yine bir keffaret vermesi yeterlidir. İtimat da bu kavledir

b) Fakat bozduğu birinci gün için keffaret vermişse, zâhir rivayete göre ikinci defa bozduğunda bir daha keffaret vermek icap eder…

c) Mezhebimizdeki bazı kaynaklar, oruç bozma işi cimâ ile olmuş ise şu ziyadeyi yapmışlardır: “Tekrarlanan oruç bozma işi, hem ayrı ayrı Ramazanlarda ve hem de ikisinde de cimâ ile olursa, keffaret birbirinin içine girmez.” Bazı kaynaklarda ise şöyle denilmiştir: “Tekrarlanan oruç bozma işi, cimâ ile olursa, aynı Ramazanda olsa bile, yine keffaret birbirinin içine girmez.” Yani cimâ ile bozulan her bir gün oruç için ayrı ayrı keffaret vermek gerekir. Orucu bozduğu birinci gün için keffaret vermiş veya vermemiş olması bir şey değiştirmez… (İbn-i Âbidîn, Hidâye, Fetevây-i Hindiyye ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.