Peygamberlerin sayısı kaçtır? Hamd ile Şükür arasındaki fark nedir?

SORU: Peygamberlerin sayısı kaçtır? Hamd ile Şükür arasındaki fark nedir?

CEVAP:

a) Rasûlullah (s.a.v)’e peygamberlerin adedi sorulduğunda “Yüz yirmi dört bindir, üç yüz on üçü Rasûldür” buyurmuştur… Her Rasûl Nebî’dir her Nebî Rasûl değildir…

b) Bir açıdan “hamd” “umum” “şükür” “hâs” olur, diğer açıdan ise “şükür” “umum” “hamd” “hâs” olur. “Hamd” sadece dille yapıldığı için “hâs” olur. “Hamd” bir iyilik karşılığı olsun olmasın methetmek/övmekle ilgili olması cihetinden ise “umûm” olur…

“Şükür” hem dille hem kalple hem de diğer azalarla yapılabildiği için “umûm” olur… “Şükür” sadece bir iyilik karşılığında methetmek/övmekle ilgili olması cihetinden ise “hâs” olur…

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hamd şükrün başıdır. Her kim Allah’a hamdetmezse şükretmemiş olur…” (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.