Farzlardan önce ve sonra kaç rekât sünnet vardır?

SORU: Farzdan önce ve sonra kaç rekât sünnet vardır?

CEVAP:

On iki rekât (namaz) kuvvetli bir yolla sünnet (olarak varit) olup, “müekked sünnetler” diye isimlendirilirler. (Bunun delili) müminlerin annesi Aişe (r.anha)’ın naklettiği (şu rivayettir): Muhakkak Nebî (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim on iki rekât sünnet (namaza) devam ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder. (Bu sünnetler şunlardır); öğleden önce dört rekât, (öğeden) sonra iki rekât, akşamdan sonra iki rekât, yatsıdan sonra iki rekât ve sabahtan önce iki rekât…”  (Tirmizî, Salât; Nesâî’de tahriç etmiştir… Tirmizî; “bu bab’da Ümmü Habîbe, Ebû Hureyre, Ebû Musa ve İbn-i Ömerden de (rivayet vardır)” demiştir… Müslim, Ümmü Habîbe (r.anha)’nın rivayet ettiği hadisi tahriç edip sonunda da şunu zikretmiştir: (Ümmü Habîbe hadisi rivayet ettikten sonra şöyle demiştir); “Artık ben bundan sonra bu namazları kılmayı hiç bırakmadım…”)

Şüreyh de, Aişe (r.anha)’dan rivayetle şöyle demiştir: “Rasûlullah (s.a.v) yatsıyı kılıp da yanıma geldiğinde dört rekat veya altı rekat kılmadığı hiç olmadı…” (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)