Oruç tutamayan kişi fıtır sadakası vermek zorunda mıdır?

SORU: Oruç tutamayan kişi fıtır sadakası vermek zorunda mıdır?

CEVAP:

Ramazanda bir özürden -ihtiyarlık, hastalık, yolculuktan- dolayı veya kasten oruç tutmasa bile (kendisinin ve nafakasını temin ettiği kişilerin) fıtır sadakasını vermesi vaciptir. Çünkü sebep mevcuttur, sebep ise nafakasını verdiği ve kendisine hükmettiği baştır. Başın sahibi, fakir küçük çocuk veya köle gibi oruç tutmayan kişiler olsa bile onların fitresini vermesi yine vaciptir… (İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.