Nisap miktarı malın bir kısmı haramdan kazanılmış bir kısmı helalden kazanılmış ve birbirine karışmış ise bu kimseye zekât gerekir mi?

SORU: Bir kimsenin nisap miktarı malı olur, fakat bu malın bir kısmı haramdan kazanılmış bir kısmı ise helalden kazanılmış ve birbirine de karışmış ise bu kimseye zekât gerekir mi?

CEVAP:

Bir kimsenin sadece bir nisap miktarı malı olsa ve bu mal haram ve helal olmak üzere karışık olsa, bu maldan başka nisaba ulaşan bir malı da yok ise, üzerine zekât gerekmez. Çünkü bu kimse, haram yolla veya başkasının malını gasp etme yoluyla elde ettiği malları tazmin etmek yani sahiplerine veya varislerine geri ödemek zorunda olduğundan dolayı borçludur. Borcunu düşünce de nisap sakıt olacağından zekât lazım gelmez…

Şayet haram ve helalin karışık olduğu nisap miktarı malından başka, nisap miktarı helal malı bulunursa, o takdirde zekât vermesi gerekir, çünkü tazmin etmesi gereken malların miktarını düştükten sonra hala nisap miktarı malı bulunmaktadır… (İbn-i Âbidîn, Zekât Bahsi)