Müslümanların Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaşta ve Deccal Çıktığında toplanma yerleri neresidir?

SORU: Müslümanların Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaşta ve Deccal Çıktığında toplanma yerleri neresidir?

CEVAP:

(Mehdi (a.s)’ın yapacağı Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaş hakkında Nuaym b. Hammâd’ın İbn-i Mesud (r.a)’tan rivayet ettiği hadis-i şerifte geçen); “(Rûmiyye’nin Kralı)’da denizden, her sancağın altında 12 bin kişi olmak üzere 80 sancak (yani 960 bin kişi) gönderir ve Kralları onlara; “Şam sahillerine demir attığınızda kendinizi müdafaa etmeniz (canla başla savaşabilmeniz için) gemileri yakın” der ve öyle de yaparlar. Bu ordu Dimeşk (Şam) şehri ve “Mu’tak” haricindeki Şam arazisinin tamamını karasıyla deniziyle alırlar ve Beyt-i Makdis’i (Mescid-i Aksâ’yı) harap ederler/yakıp yıkarlar” kavli şu rivayetle uyuşmaktadır. (Bu rivayet şudur): “Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaşta Müslümanların otağı/toplanma, bir araya gelme yeri/merkezi Dımeşk/Şam’dır. Deccal çıktığında otağı/toplanma, bir araya gelme yeri/merkezi Beyt-i Makdis ve “Erît/Urayt/Ernat”’tır.” “Erît/Urayt/Ernat” Humus’ta (şimdiki ismiyle Asi nehri üzerinde bir) yerin (dağın) adıdır veya nehrin kendisi olması da muhtemeldir yahut kendisine nehrin izafe edildiği bir yer olması da muhtemeldir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.