Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaşta şehit olan 3’te birden 1 şehidin Bedir şehitlerinden 10 şehit gibi olduğunun manası nedir?

SORU: Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaşta şehit olan 3’te birden 1 şehidin Bedir şehitlerinden 10 şehit gibi olduğunun manası nedir?

CEVAP:

(Mehdi (a.s)’ın yapacağı Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaş hakkında Nuaym b. Hammâd’ın İbn-i Mesud (r.a)’tan rivayet ettiği hadis-i şerifte geçen); “(Müslümanlar) müşriklerle savaşır, ancak Allah yardımını/zaferi her iki ordudan da kaldırır (yani Müslümanlar da müşrikler de muzaffer olamaz). (Allah) her iki orduya da sabrı indirir (yani iki ordu da geri çekilmeyip sabredip savaşırlar), ta ki Müslümanların (ordusunun) üçte biri öldürülür, üçte biri firar eder/kaçar ve üçte biri (savaşta) kalır. Öldürülen (üçte bir) kimselerden bir şehit Bedir şehitlerinden 10 şehit gibidir ki Bedir şehitlerinden bir şehit 70 şehide şefaat edecektir” kavlinin manası şudur: Her şehidin kıyamet gününde şefaat etme hakkı vardır. Bedir şehitlerinin 70 şehide şefaat etme hakkı vardır. (Zikredilen bu savaşta) şehit olanlardan her birinin ise Bedir Ehlinden 10 şehidin şefaat etme hakkı kadar şefaat hakkı vardır, böylelikle (bu savaşta şehit olanlardan) her birinin 700 şehide şefaat etme hakkı olmuş olur. Bu durum, Rasûlullah (s.a.v)’in şu kavli kabilindendir: “Onlardan her birinin sizden 50 kişinin ecri kadar ecri vardır…” (Bunu Tirmizî, Hâkim, Tabrânî ve İbn-i Hıbbân rivayet etmiştir…) Bu sözden, bu savaşa katılanların mutlak olarak Bedir savaşına katılanlardan daha faziletli olduğu anlaşılmaz. Çünkü Sahabe olma faziletine hiç bir fazilet denk olamaz. Tahkik şudur ki; daha faziletli olma cihetleri muhteliftir. Bu savaşa katılanlar bir yönden daha faziletli olup, Bedir savaşına katılanlar ise başka bir yönden daha faziletli olabilir veya Rumlardan savaştıkları kişilerin sayısının çokluğundan dolayı ve Nübüvvet zamanından (asr-ı saadetten) uzak olmalarından dolayı bu savaşa katılanların uğradıkları bela/musibet Bedir Ehlinden 10 kişinin uğradığı bela/musibete denk olabilir. Bu (söyleneni), (bu savaşa katılanlara) yardımcı/destek olarak indirilen meleklerin sayısının Bedir’e indirilen meleklerin sayısından yüzlerce kat daha fazla olması da teyit etmektedir. Bedir’de savaşan meleklerin sayısı 3 bin olup, bu savaşa inen meleklerin sayısı ise 300 bin’dir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.