Müslüman olmayan bir ülkeye pasaportla giren bir Müslüman, oradaki gayr-i Müslimlerin mallarını gasp edebilir mi?

SORU: Müslüman olmayan bir ülkeye pasaportla giren bir Müslüman, oradaki gayr-i Müslimlerin mallarını gasp edebilir mi?

CEVAP:

Müslüman olmayan bir ülkeye pasaportla giren bir Müslüman, oradaki gayr-i Müslimlerin mallarından bir şey gasp etse, onların memleketlerinde bulundukça gasp ettiği şeyi onlara geri vermesi vaciptir. Çünkü hıyanet etmekle onu haram yoldan elde etmiştir. Ama İslâm ülkesine getirmiş ise o malı sahibine geri vermesi gerekmeyip o malı tasadduk eder…

(İbn-i Âbidîn, Fetevây-i Hindiyye, Hukûk-u İslâmiye Kâmusu, Lübâb fî Şerhi’l-Kitâb, Hidâye, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Tebyînü’l-Hakâik Şerhu Kenzü’d-Dekâik, İnâye Şerhu’l-Hidâye, Fethu’l Kadîr, Düreru’l Hukkâm Şerhu Ğuraru’l Ahkâm, Bahru-Râik Şerhu Kenzü’d-Dekâik ve Mecmeu’l-Enhur Şerhu Mültekâ’l-Ebhur)

Bu yazı yorumlara kapalı.