Mîkat yerine uğrayamayacak kişi nerede ihrama girer?

SORU: Mîkat yerine uğrayamayacak kişi nerede ihrama girer?

CEVAP:

Mîkat yerine uğrayamayacak olan kimse mîkat yerinin hizasına geldiğinde ihrama girer. Soracağı kimse varsa sorar. Soracağı kimse yok ise o takdirde zann-ı galibine göre hareket eder…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.