Mehdi (a.s) nereye Hicret edecektir?

SORU: Mehdi (a.s) nereye Hicret edecektir?

CEVAP:

Mehdi (a.s) Kudüs’e hicret edecektir… Mehdi (a.s)’ın Medine’den hicretinden sonra Medine harap/viran/ıssız olur, yabani hayvanların barınağı haline gelir… (Hadis-i şerifte) varid olduğuna göre; “Beyt-i Makdis’in (Mescid-i Aksâ’nın) imar edilmesi Yesrib’in (Medine’nin) harap edilmesinin (habercisidir)…” (Bunu İbn-i Ebî Şeybe, Ahmed b. Hanbel, Ebû Dâvûd rivayet etmiş ve Hâkim de rivayet edip sahihlemiştir…)

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.