Mehdi (a.s)’a nerede Biat edilecektir?

SORU: Mehdi (a.s)’a nerede Biat edilecektir?

CEVAP:

(Ebû Dâvûd ve Tirmizî’den rivayet edildiğine göre) Mehdi (a.s)’a Rükn ile Makam (yani Hacerü’l-Esved ile Makam-ı İbrahim) arasında Aşure gecesi biat edilir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.