Mehdi (a.s) iki defa Ortadan Kaybolacak mıdır?

SORU: Mehdi (a.s) iki defa Ortadan Kaybolacak mıdır?

CEVAP:

Ebû Abdullah Hüseyin b. Ali (r.anhuma)’dan rivayet olunduğuna göre Mehdi (a.s) hakkında şöyle demiştir: “Mehdi için iki “gaybet (ortadan kaybolma)” vakası vardır. (İki gaybetinden) birincisi o kadar uzar ki hatta insanlardan bazısı; “(Mehdi) öldü” der, bazısı da; “(Mehdi) gitti” der. (Mehdi’nin) yerini ne Mehdi’nin bir dostu (veya veli) ne de bir başkası bilemez. Ancak onun yakın hizmetini gören kişi (Mehdi’nin yerini bilir)…”

Bu iki gaybet; Allah-u â’lem (Mehdi, Mansur ve beraberindekilerin) Tâif dağlarında gizlenmesi, sonra insanların ona intisap etmesi/gelip katılması ve bu insanlarla birlikte ortaya çıkıp Mekke Ehlini hezimete uğratması, sonra Mekke dağlarında gizlenip kimsenin yerini bilmemesi (şeklindedir). Bu söylediğimizi Ebû Cafer Muhammed b. Ali Bakır’dan yapılan rivayet teyit etmektedir. (Ebû Cafer Muhammed b. Ali Bakır) şöyle demiştir: “Mehdi için bu bölgelerden/yerlerden bir yerde gaybet vardır” dedi ve zî-tuvâ tarafına eliyle işaret etti. Bu rivayet yukarıda anlatılan Ebû Abdullah Hüseyin b. Ali’nin rivayetine uygunluk göstermektedir, zira “öldü” zannedilen gaybet, zuhurdan/ortaya çıkıştan sonradır

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.