Mehdi (a.s) hakkında bilinmesi gereken başlıca konular nelerdir?

SORU: Mehdi (a.s) hakkında bilinmesi gereken başlıca konular nelerdir?

CEVAP:

1- Rasûlullah (s.a.v) ahir zaman hadiselerinin insanların zihinlerinde canlı kalması ve bu hadiselerin tehlikesinin büyüklüğüne dikkat çekmek keza bunlardan Allah’a (c.c) sığınılması gerektiğini tenbih ederek şu hadis-i şerifi öğretmiş ve öğretilmesini emretmiştir: İbn-i Abbâs (r.a) anlatıyor: Rasûlullah (s.a.v.) Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi şu duayı bize öğretmişti:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ 

“Allah’ım, cehennem azabından sana sığınırım, kabir azabından sana sığınırım, Mesîh Deccâl’in fitnesinden sana sığınırım, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım…”

 

2- Zamanımızın ahir zaman olması hasebiyle Mehdi (a.s) ile ilgili yazılanlar ve konuşulanlar başını alıp gitmiştir. Sahih bilgi sahih olmayanla iç içe girmiş ve ayırt edilemez olmuştur… Mehdi (a.s) hakkında rivayet edilen hadisler “manevi tevatür” derecesine ulaşmıştır. İnkârı kabil-i mümkün değildir. Üstelik Ahmed b. Hanbel’in ashabından Ebû Bekir el-İskâf’ın “Fevaidi’l-Ahbâr” isimli eserinde ve hadis Hafızı Ebû’l-Kâsım es-Süheylî’nin “Şerhu’s-Siyer” isimli eserinde zikrettiğine göre Rasûlullah (s.a.v); “Kim Deccali yalanlarsa (böyle bir şey yok derse) muhakkak kâfir olur. Kim Mehdi’yi yalanlarsa (böyle bir şey yok derse) muhakkak kâfir olur” buyurmuştur. O nedenle Mehdi (a.s)’ın varlığını inkâr etmek tehlike arzetmektedir. Zaten zuhurundan sonra Mehdi (a.s)’ın apaçık düşmanları, O’na açıkça düşmanlık edecek olanlar, okumuş din bilginleri veya şimdiki kullanımıyla akademik unvan taşıyan din bilginleri olacaktır…

 

3- Mehdi (a.s) hakkında kısaca şu bilgileri bilmek gerekir:

1- Mehdi (a.s)’ın İsmi, Nesebi, Doğumu, Ona Biat Edilmesi ve Hicret Yerleri…

2- Mehdi (a.s)’ın Hilyesi Sıfatları…

3- Mehdi (a.s)’ın Sîreti yani Davranış Tarzı/Ahlakı/Gidişatı, Zamanında Yaşanacak Olanlar…

4- Mehdi (a.s)’ı Tanımamızı Sağlayacak Alametler…

5- Mehdi (a.s)’ın Ortaya Çıkışının Yaklaştığını Gösteren Emareler…

6- Mehdi (a.s)’ın Ortaya Çıkışından Önce Meydana Gelecek Olan Fitneler…

7- Süfyani’nin Kim Olduğu, Süfyani’nin Ortaya Çıkışının Alameti…

8- Mehdi (a.s)’ın İki Defa Gaybeti/Ortadan Kaybolması…

9- Mehdi (a.s)’a biat edecek 313 kişi ve bunların vasıfları, siyah sancaklılar ve onların vasıfları, Mehdi (a.s)’ın yardımcıları ve onların vasıfları, Melhametü’l-Kübrâ/Büyük Savaş, Mehdi (a.s)’ın yeryüzünde kalış süresi…

Bu yazı yorumlara kapalı.