Ma’tûh/Alzheimer hastasının fıtır sadakası vermesi gerekir mi?

SORU: Ma’tûh/Alzheimer hastasının fıtır sadakası vermesi gerekir mi?

CEVAP:

Ma’tûh’un yani aklı noksan (bunak veya bunak derecesinde ki “Alzheimer” hastasının) hükmü, fıtır sadakasında delinin hükmü gibidir… “Mecelle”’de “ma’tûh” şöyle tarif edilmiştir: Şuûr’u dengesiz ve bozuk, anlayışı az, sözü karışık ve kendini iyi idare edemeyen kimse olup, deli gibi dövüp sövmez, sözü karışık olmakla birlikte bazı konuşması akıllı insanların sözlerine, bazı lafızları ise delilerin sözlerine benzer…

İmam Âzam ve İmam Ebû Yusuf’a göre, fitrenin vacip olması için akıl ve buluğ şart değildir. Binaenaleyh küçük çocuk veya delinin malları olursa fıtır sadakası vaciptir. İmam Muhammed ile İmam Züfer’e göre ise vacip değildir… İmam Âzam ve İmam Ebû Yusuf’a göre, onların mallarından velileri verir. Eğer velileri vermezse, çocuğun buluğa erdikten sonra, delinin ise ayıldığı zaman kendi fitrelerini vermeleri vacip olur…

Çocuk ile deli fakir olurlarsa, nafakalarını vermek kime vacip ise, fitrelerini vermek de ona vacip olur…  (İbn-i Âbidîn, Teshîl li Mesâil Kudûrî, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.