Mastürbasyonu terk etmek için yapılması gerekenler nelerdir?

SORU İstimnayı/Mastürbasyonu terk etmek için yapılması gerekenler nelerdir?

CEVAP:

1- İstimna eden kişi, önce bu günahtan derhal tevbe ve istiğfar etmelidir.

2- Evlenmeye gücü yetiyor ise hemen evlenmelidir. En kötü evlilik, zinadan daha efdaldir.

3- Eğer evlenmeye maddî veya manevî engellerden dolayı gücü yetmiyor ise, istimna yapmasına sebep olacak bütün etkenleri terk etmelidir. Rasûlullah (s.a.v)’in tavsiyesine uyarak oruç tutmalıdır.

4- Yeme, içme hususlarında zaruret miktarı ile kifayet etmeli, yeme içmeyi azaltmalıdır.

5- Harama bakmamalıdır. Zira haramı görmek şehveti tetikler.

6- Şehvet uyandıracak sesleri dinlememelidir. Şarkı vs. dinlememeye azami dikkat etmelidir.

7- Harama ve haram düşüncelere sevk edecek ortamlara girmemelidir.

8- Vakitlerini ibadet ve itaatle, kendisine ve çevresine faydalı olacak amellerle doldurmalıdır.

9- Aklına haram düşüncelerin gelmesine sebebiyet verecekse yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.

10- Kötü ahlâk sahibi arkadaşları varsa terk etmelidir. Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. Kendisini ibadet ve itaate yönlendirecek, bu hususlarda yardımcı olacak arkadaşlar edinmelidir.

11- Bu tür kötü fiillerden uzaklaşmak için Cenâb-ı Hak’tan sürekli yardım talep etmeli, niyaz hâlinde olmalıdır.

(İbn-i Âbidîn, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Şerh-u Ğâyeti’l-Müntehâ, Şerh-u Münteha’l-İrâdât, el-Kâfî fî Fıkh-ı İbn-i Hanbel (İbn-i Kudâme), İbn-i Kesîr Tefsiri, Tefsir-ü’l-Münîr ve İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn)

Bu yazı yorumlara kapalı.