Kurban niyetiyle tavuk veya horoz kesmek caiz midir?

SORU: Kurban niyetiyle tavuk veya horoz kesmek caiz midir?

CEVAP:

İbadetleri ve bu ibadetlerin sair vasıflarını ancak şarî-i hakîm olan Allah (c.c) ve O’nun Rasûlü (s.a.v) belirler, tayin eder. Bu iki merci dışında hiç kimse ibadetler hususunda her hangi bir şekilde tayinde bulunamaz. Hayvanlardan yalnız koyun, keçi, deve ve sığır kurban edilebilir. Bunların dışında horoz, tavuk, hindi, kaz ve diğer hayvanlar kurban niyetiyle kesilemez. Âlimler bu hususta ittifak etmişlerdir. Zira ne Peygamber (s.a.v) Efendimizden, ne de Ashâb-ı Kiram’dan bunların dışında hayvanların kurban edildiğine veya edilebileceğine dair herhangi bir nakil gelmiş değildir. Buna göre;

a) Fakir bir kimsenin kurban niyetiyle kurban bayramında tavuk ve cinsi hayvanları kesmesi caiz değildir, tahrîmen mekruhtur…

b) Zengin bir kimsenin de “Hem kurban kesmiş olayım, hem de artan parayı fakirlere tasadduk edeyim!” diyerek tavuk vb. hayvanları kesmesi caiz değildir. Bu kimsenin hükmü, fakirin hükmünden daha da ağırdır…

c) “Tavuk, hindi, deve kuşu gibi hayvanlardan da kurban olur, önemli olan kan akıtmaktır” demek Kur’an ve Sünnet’e muhalif olduğu için bidattir ve böyle söyleyen kimseler günahkârdırlar… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.