Yaban öküzü, dağ keçisi gibi ehlî olmayan hayvanlardan kurban olur mu?

SORU: Yaban öküzü, dağ keçisi gibi ehlî olmayan hayvanlardan kurban olur mu?

CEVAP:

Yaban öküzü, dağ keçisi gibi yabanî hayvanlardan kurban olmaz… Vahşî ve ehlî hayvanın çiftleşmesinden doğan bir hayvan kurban edilecek olursa, itibar anasınadır. Eğer ana ehlî ise, kurban olur, değilse olmaz… (İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)