Kıyamet Alametlerinden “Kâbe’nin definesinin ve hazinelerinin çıkartılması” hususunu anlatır mısınız?

SORU: Kıyamet Alametlerinden “Kâbe’nin definesinin ve hazinelerinin çıkartılması” hususunu anlatır mısınız?

CEVAP:

Kâbe’nin Definesinin ve Hazinelerinin Çıkartılması

Emirü’l-Müminin Ali b. Ebî Talip (kr.v)’den rivayette; O ve Ömer (r.anhuma) Kâbe’ye girdiklerinde (Ömer r.a): “Vallahi (ne yapacağımı) bilemiyorum. Kâbe’nin hazinelerini ve (Kâbe’nin) içindeki silah ve malları (çıkartmayıp) öylece bırakayım mı, yoksa (hepsini çıkartıp) Allah yolunda paylaştırayım mı?” der. Bunun üzerine Ali (r.a); “(Onları) bırak geç Ya Emira’l-Müminin. Sen (bu hazine, silah ve malların) sahibi değilsin. (Bu hazine, silah ve malların) sahibi ancak bizden Kureyş’ten bir gençtir. (Bu genç yani Mehdi), ahir zamanda (bu hazineleri çıkartır) ve Allah yolunda paylaştırır.” der…” (Bunu) Nuaym b. Hammâd rivayet etmiştir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.