Kişinin arkadaşında su var ise teyemmüm etmeden önce ondan su istemesi veya satın alması gerekir mi?

SORU:  Şayet arkadaşında su var ise teyemmüm etmeden önce ondan su istemesi gerekir mi? “Fahiş aldatma” nedir?

CEVAP: Evet (arkadaşından) suyu ister. Eğer suyu ona ücretsiz veya insanların aldanıp (düşebileceği kadar) bir ücret karşılığında verirse, (o su ile) abdest alır, şayet vermez ise teyemmüm edip namaz kılar…

“el-İnâye” sahibi şöyle demiştir: Bu (mesele) üç vecih üzeredir.

1- Bulundukları yere en yakın mesafede, suyun kıymetli olduğu yerlerden bir yerdeki mislî kıymetine göre (arkadaşının suyu) ona vermesi

2- (Arkadaşının suyu ona) az bir aldatma (haksızlık ve insafsızlıkla pahalı vermesi)

3- (Arkadaşının suyu ona) fahiş bir aldatma (haksızlık ve insafsızlıkla pahalı vermesi)

Birinci ve ikinci durumda teyemmüm etmesi caiz olmaz. Üçüncü durumda ise zarar vaki olacağından dolayı teyemmüm etmesi caiz olur.

“Ğabn-i Fahiş” yani fahiş aldatma’nın açıklaması hususunda da ihtilaf edildi. “en-Nevâdir” isimli eserde “fahiş aldatma”, ücretin iki katına çıkarılması (denildi). Bazıları ise (“fahiş aldatma”), değer takdir edici bilirkişilerin takdir kapsamına girmeyen (fiyattır) demişlerdir… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.