Abdestte mestler üzerine meshetmek ayakları yıkamanın yerine geçer mi? Bunun delili var mıdır?

SORU:  Abdestte mestler üzerine meshetmek ayakları yıkamanın yerine geçer mi? Bunun delili var mıdır?

CEVAP:

Evet, abdestte mestler üzerine meshetmek ayakları yıkamanın yerine geçer  ve bunu delili de vardır. Kuvvetli (ve) sahih birçok hadislerle(1), mestler üzerine meshetmenin ayakları yıkamanın bedeli (olup yerine geçtiği) sabit olmuştur… (Teshîl li-Mesâi’l-Kudûrî)

(1) İbnü’l Münzir şöyle demiştir: Hasan’dan rivayet edip (dedik ki), o; “Nebî (s.a.v)’in ashabından yetmiş kişi, “Rasûlullah (s.a.v) mestleri üzerine meshetti” diye bana haber verdi” dedi… Nasbu’r-Râye 1/162

Bu yazı yorumlara kapalı.