Kına Gecesi ve Kabul Günü gibi bayanların kendi aralarında toplandıkları zamanlarda, hanımların başlarını veya diğer ziynet yerlerini açmaları ve kendi aralarında eğlenmeleri caiz midir? Bir kadının diğer bir kadının nerelerine bakması caizdir?

SORU: Kına Gecesi ve Kabul Günü gibi bayanların kendi aralarında toplandıkları zamanlarda, hanımların başlarını veya diğer ziynet yerlerini açmaları ve kendi aralarında eğlenmeleri caiz midir? Bir kadının diğer bir kadının nerelerine bakması caizdir?

CEVAP:

Kadınların birbirlerine karşı örtmeleri veya açmaları caiz olan veya olmayan yerleri hakkındaki hükümler şöyledir:

1- Bir kadın, diğer bir kadının diz kapağı (diz kapağı da avrettendir) ve göbek arası hariç vücudunun diğer kısımlarına bakabilir. Ancak şehvet ve fitne ihtimali bulunursa bakamaz…

2- Gayr-i Müslim bir kadın ise, Müslüman bir kadının el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerine bakamaz. Sâliha bir kadın da, günahkâr bir kadına vücudunun el, yüz ve ayak hariç diğer yerlerine bakmasına izin vermemelidir. Zira bir Müslüman, dînî hassasiyeti sebebiyle, gördüğü mahrem şeyleri başkalarının yanında zikretmekten sakınır. Ancak gayr-i Müslim ve günahkâr bir kadında ise, sözünü ettiğimiz dînî hassasiyet olmadığından dolayı gördükleri mahrem şeyleri başkalarının yanında zikretmekten sakınmazlar ve bu da fitneye sebep olur…

3- Kadının, başka bir kadının avret yerine bakması haramdır…

4- Kadın doktor, tedavi ettiği kadın hastanın avret mahalline (yani diz kapağı-göbek arasına) tedavi için bakabilir. Ebe ve hemşire gibi doğum yaptıran kadınlar da, hamilenin avret mahalline bakabilir…

5- Kadın sünnetçi, sünnet olan kadının avret yerine bakabilir…

6- Kına gecesi, kabul günü gibi sosyal veya dînî bir amaçla kadınların kendi aralarında toplandıkları günlerde, kadınların erkekleri, erkeklerin de kadınları göremeyecekleri bir ortamda olmaları şarttır. Kadınlara farz olan; hem yabancı erkeklere görünmemeleri, hem de onlara bakmamalarıdır. Ayrıca kadınlar, seslerini yabancı erkeklerin duymamaları hususunda azami hassasiyet göstermelidirler…

Yukarıda zikrettiğimiz hükümler çerçevesinde kadınların kendi aralarında toplanmalarında ve eğlenmelerinde bir sakınca yoktur…

(İbn-i Âbidîn, Mültekâ/Mevkûfât, Fetâvây-i Hindiyye ve İhtiyâr)

Bu yazı yorumlara kapalı.