Bir kişi kaynanası ile zina ederse veya boşanmış olduğu hanımı ile cimâ ederse veya üvey kızı ile zina ederse bu kişiye zina haddi uygulanır mı? Nişanlısının annesi ile zina eden bir erkek, bu kadının kızı ile evlenebilir mi? Evli iken kaynanası ile zina edenin nikâhı düşer mi?

SORU: Bir kişi kaynanası ile zina ederse veya boşanmış olduğu hanımı ile cimâ ederse veya üvey kızı ile zina ederse bu kişiye zina haddi uygulanır mı? Nişanlısının annesi ile zina eden bir erkek, bu kadının kızı ile evlenebilir mi? Evli iken kaynanası ile zina edenin nikâhı düşer mi?

CEVAP:

 

A- İbn-i Âbidîn…

1- Nişanlısının annesi ile zina eden bir erkek, bu kadının kızı ile evlenebilir mi? Evli iken kaynanası ile zina edenin nikâhı düşer mi?

2- Bir kişi kaynanası ile zina ederse veya boşanmış olduğu hanımı ile cimâ ederse veya üvey kızı ile zina ederse bu kişiye zina haddi uygulanır mı?

Hanefilere göre…

a) Hanefilere göre bir koca, karısının anasına (cimâ ederse) veya karısının başka kocadan -olan üvey kızına- cinsi yakınlıkta bulunursa veya kendisine haram olan zevcesine cinsi yakınlıkta bulunursa, bu kocaya zina haddi vurulmaz.

b) (Hanefî) Mezhep İmamlarından, “bir kocanın, kayınvalidesine veya üvey kızına cinsi yakınlıkta bulunmasıyla, bu adamın karısının kendisine haram olmayacağını” söyleyenler vardır.

İmam Şafî’ye göre; “bir kadın üvey oğluyla zina ettiğinde kocasından boş olmadığı gibi, bir erkek de kayınvalidesiyle veya üvey kızıyla zina ettiğinde karısı boş olmaz.”

 

B- Hukûk-uİslâmiye Kâmusu…

Nişanlısının annesi ile zina eden bir erkek, bu kadının kızı ile evlenebilir mi? Evli iken kaynanası ile zina edenin nikâhı düşer mi?

a) Şafilere göre…

Hakiki zina ile hürmet-i musâhere sabit olmaz. Zina yoluyla olan cimâdan, zina eden erkek cihetinden miras ve sair hükümler sabit olmaz, çünkü zina suyuna itibar yoktur. Zina eden kadın ile zinadan doğan çocuğu arasında nesep, miras ve nikâhın haram olması gibi hükümler sabit olur. Hal böyle olunca zina eden kişi, zinadan doğan kızı ile evlenebilir. Kişi, zina ettiği kadının usûlü ve fürû’u ile de evlenebilir.

b) Malikilere göre…

Zina edilmiş olan kadının annesi, ninesi, zina eden erkeğe, erkeğin evlatlarına ve torunlarına haram olup olmadığı hususundaki en sahih olan kavle göre haram olmaz. Keza zina eden kadının bizzat kendisinin zina eden erkeğin usûl ve furû’una haram olmadığı hususunda da en sahih olan kavle göre haram olmaz.

 

C- Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı…

Nişanlısının annesi ile zina eden bir erkek, bu kadının kızı ile evlenebilir mi? Evli iken kaynanası ile zina edenin nikâhı düşer mi?

a) Şafilere göre…

Zina hiçbir halde hısımlık (hürmet-i musâhere) haramlığını oluşturmaz. Çünkü hısımlık, Allah (c.c) tarafından ihsan edilen bir nimettir ki bu nimetin, haram kılınmış olan bir fiille ortadan kalkması doğru olmaz. Hısımlık haramlığı zina ile vuku bulmadığı gibi, hiçbir halde şehvetli olarak dokunma veya bakmayla da vuku bulmaz.

b) Malikilere göre…

Mutemed kavle göre bu, hısımlık mahremiyetini oluşturmaz. Bir kimse zina yaptığı kadının usûl ve furû’u ile evlenebileceği gibi bu kimsenin oğlu veya babası da o kadınla evlenebilir.

Ancak bir adam zina eder ve zina ettiği kadından da bir kızı olursa, bu kız çocuğu zina eden o erkeğe ve o erkeğin usûl ve furû’una haram olur.

(İbn-i Âbidîn,  Hukûk-u İslâmiye Kâmusu ve Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.