Kâfirlerin bayramı olan Nevruz ve Mehrecan gibi günlerde hediyeleşmek caiz midir? Kâfirlerin bayramı olan Nevruz ve Mehrecan gibi günlerde o güne tazim için veya tazim kastı olmadan bir kâfire veya Müslümana hediye veren kâfir olur mu?

SORU: Kâfirlerin bayramı olan Nevruz ve Mehrecan günlerinin şerefi için Bayram hediyesi gibi hediye vermek caiz midir? Bir kimse Nevruz ve Mehrecan gününde o güne tazim için müşriklerden birisine hediye verse kâfir olur mu? Bir kimse Nevruz ve Mehrecan gününde o güne tazim etme kastı olmadan bir Müslümana bir şey hediye etse kâfir olur mu?

CEVAP:

Nevruz ve Mehrecan günlerinin şerefi için Bayram hediyesi gibi hediye vermek caiz değildir. Zira bu ikisi Mecusilerin Bayramıdır… Ebû Hafs-ı Kebîr (rh.a); “Bir kimse elli sene Allah Teâlâ’ya ibadet ettikten sonra Nevruz ve Mehrecan günü, müşriklerden birisine o güne tazim için bir yumurta verse, kâfir olur ve bütün yaptığı ameller boşa gider” demiştir… Câmiu’s-Sağîr sahibi; “Nevruz gününde bir kimse, bir Müslümana bir şey hediye etse ama o güne tazim etmeyi murad etmese, ancak bazı insanlar itibar ettiğinden dolayı vermiş olsa kâfir olmaz. Fakat layık olan/olması gereken, böyle bir işi işlememektir. Zira Rasûlullah (s.a.v); “Kim bir kavme benzerse o onlardandır” buyurmuştur”, demiştir… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.