Kur’ân-ı Kerim’den maksat okumak mıdır yoksa mânây-ı şerifini anlayıp emirlerini tutmak ve nehiylerinden sakınmak mıdır?

SORU: Kur’ân-ı Kerim’den maksat okumak mıdır yoksa mânây-ı şerifini anlayıp emirlerini tutmak ve nehiylerinden sakınmak mıdır?

CEVAP:

Kur’ân-ı Kerimi hıfzetmiş olan bir kişi kırk günde bir hatim yapmalıdır. Zira Kur’ân-ı Kerim’den maksut olan, manay-ı şerifini anlamaktır, yalnız tilavet/okumak değildir. Manay-ı şerifinde olan Allah’ın (c.c) fermanından ibret alıp emirlerini tutmak ve nehiylerinden sakınmaktır. Nitekim Allah (c.c), “Onlar hâlâ Kur’ân’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı?” (Nisâ, 4/82) kavl-i kerimi Kur’ân’ın manasını anlamaya delalet eder… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.