İslam’da zekâtın hükmü nedir?

SORU: İslam’da zekâtın hükmü nedir?

CEVAP:

Zekât, Allah Teâlâ’nın farzlarından bir farz ve İslam’ın rükünlerinden bir rükündür.[1] Allah Teâlâ Kitabı (Kur’an-ı Kerim’de zekâtı) emredip şöyle buyurmuştur: “Namazı kılın ve zekâtı verin.”[2] Kim (zekâtın) farziyetini inkâr ederse o kâfirdir[3], İslam milletinden çıkmıştır.

 

[1] Fukahâların çoğunluğu, Allah Teâlâ’nın Kitabına iktidaen zekât (bahsini) oruç (bahsinden) önce zikrettiler. (Keza zekât), namazdan sonra ibadetlerin en efdalidir. Allah Teâlâ Aziz Kitabında (zekâtı) otuz iki yerde namaz ile birleştirmiştir.

[2] Bakara, 2/43

[3] Zekâtı vermeyen ise öldürülür.

 

Bu yazı yorumlara kapalı.