Hasta veya Yolcu oruçlarını kaza eder mi?

SORU: Eğer hasta iyileşir yahut yolcu mukim olursa, ikisinin de (tutmadıkları oruçları) kaza etmesi gerekir mi?

CEVAP:

Evet, hastanın, (tutmadığı oruçları) sıhhatli olduğu günlerce kaza (etmesi) gerekir… Yolcunun da, (tutmadığı oruçları) aslî vatanında veya ikamet vatanda, ikamet ettiği (mukim olduğu) günlerce (kaza etmesi gerekir)…