İhramda giyilen terlik nasıl olmalıdır? İhramlı kişi dikişli terlik giyerse hükmü ne olur?

SORU: İhramda giyilen terlik nasıl olmalıdır? İhramlı kişi dikişli terlik giyerse hükmü ne olur?

CEVAP:

İhramlı kimse dikişli terlik giyemez. Ancak dikişsiz ve parmaklarının çoğu, ayağının üstü ve arka kısmı açıkta kalacak şekilde terlik giyebilir. Bunun “sünnet” olduğu rivayet edilmiş ve “terki halinde ceza gerekmez”, denilmiştir.

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.