Hz. Mevlânâ’nın Türkçeye tercüme edilmiş kitabında “Velîler Allah’ın çocuklarıdır” denilmiş, bunu nasıl anlamalıyız?

SORU: Hz. Mevlânâ’nın Türkçeye tercüme edilmiş kitabında “Velîler Allah’ın çocuklarıdır” denilmiş, bunu nasıl anlamalıyız?

CEVAP:

Hz. Mevlânâ’nın tercüme edilmiş bu eserinin bu bölümünde akla takılabilecek cümle “velîlerin Allah’ın çocukları” olduğu cümlesidir… Buradaki asıl metinde geçen kelime “ıyâl” kelimesidir ki bu kelime “çocuk, işleri üzerine alınmış kişi, bakılıp gözetilen, geçimi sağlanılan kişi” gibi manalara gelir. Anlaşılan mütercim, direk, “çocuk” anlamını alıp geçmiş ki bu yanlıştır ve mütecimin hatasıdır. Burada şunu da hemen belirtmeden geçemeyeceğiz ki İmam Şafii’nin (rh.a) buyurduğu “dinini öğrenmek isteyen Arapça öğrensin” sözünün doğruluğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Aksi takdirde dînî eserler hususunda tercümelerle sınırlanırız ve sadece tercüme eserlere bağlı kalırız… Şu tarifi anlarsak asıl metindeki cümleyi de anlamış oluruz: Velî’nin tarifi şöyledir: “Veli; Allah’ın, işlerini üzerine aldığı kimselerdir”, onlar yalnızca Allah’a tevekkül edip hasbî olurlar, Allah (c.c) da onlara kâfi olur, mesela bir hadis-i şerifte; “Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah karnı aç olarak çıkan, akşam da karnı tok olarak dönen kuşların rızıklandırıldığı gibi Allah da sizi öylece rızıklandırırdı” buyurulmuştur. İşte Velîler de öyle zatlardır… Paragrafın geri kalan kısmı “Kim benim dostlarımdan/velîlerimden bir velîye düşmanlık ederse, ona harp ilan ederim” hadis-i kudsî’sinin açıklaması nev’indendir…

Bu yazı yorumlara kapalı.