14-18-22-24 ayar altınların zekâtı nasıl hesaplanıp verilir?

SORU: 14-18-22-24 ayar altınların zekâtı nasıl hesaplanıp verilir?

CEVAP:

Bir usul/kaide şudur ki “çoğunluk tamamın hükmündedir” yani çoğunluğu ne ise hüküm ona göre verilir, hem dünyada hem ahirette, hem sevapta hem günahta… Nisap miktarı; aslî ihtiyaçlarından fazla 80,18 gr. altın veya dengi mal miktarıdır… Şeriatta bir kimsenin aslî ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı malı/altını/gümüşü/parası vb. varsa % 2,5’nu zekât olarak verir. Şeriatta “altının ayar’ı ne olursa olsun hepsi som altın fiyatı üzerinden zekât verir” denilmemektedir. Örneğin piyasada 14-18-22-24 ayar altınlar bulunmaktadır. Bu altınları birbirinden ayıran özellik, içindeki altın haricindeki madeni karışımların az veya çok olmasına göredir. Yani 14 ayar altın’daki altın haricindeki maden, 24 ayar altındaki madenden daha fazla olduğundan dolayı kalitesi düşük olmuştur. Dolayısıyla örneğin 100 gr. 24 ayar altını olan bir kişi bu 100 gr. 24 ayar altının % 2,5’unu verir, 100 gr. 14 ayar altını olan ise bunun % 2,5’unu verir, binaenaleyh ortada bir zulüm söz konusu olmaz…

 

Bu yazı yorumlara kapalı.