Hayvanın kurban edilmesine engel olan kusurlar nelerdir?

SORU: Hayvanın kurban edilmesine engel olan kusurlar nelerdir?

CEVAP:

Bir hayvanın kurban edilmesine mani olan kusurlar aşağıdaki hususlar olup bu hayvanların kurban edilmeleri caiz değildir…

a) İki veya bir gözü kör olan

b) Görme gücünün çoğu gitmiş olan -ki bu, hayvanın ota yaklaşmasıyla bilinir-

c) Kemiklerinde ilik olmayacak kadar zayıf olan

d) Aksak ayağını yere basıp, kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olan veya ayaklarından biri kesik olan,

e) Dişlerinin hepsi veya çoğu düşmüş olan

f) Kulağının veya kuyruğunun yarısından fazlası kopmuş veya kesilmiş olan

g) Hasta olduğu açıkça belli olan

h) Boynuzlarının bir veya ikisi kökünden kesilmiş olan

ı) Koyun olup da bir, sığır olup da iki meme ucu kopmuş veya memesi kurumuş olan

j) Kuyruğu veya kulakları doğuştan olmayan

k) Burnu kesilmiş olan

l) Yalnız pislik yiyen

m) Dilinin çoğu kesik olan

n) Otlayamayacak ve yem yiyemeyecek kadar deli veya dengesi bozuk olan

o) İyice zayıflayıp eti azalan ve yağı hiç kalmayan

ö) Uyuzlu olup zayıf olan

p) Sütü kesilmiş olup yavrularını emziremeyen

r) Cinsiyeti belli olmayan, hünsa olan

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.