Hayvanın kurban edilmesine engel olmayan kusurlar nelerdir?

SORU: Hayvanın kurban edilmesine engel olmayan kusurlar nelerdir?

CEVAP:

Bir hayvanın kurban edilmesine mani olmayan kusurlar aşağıdaki hususlar olup bu hayvanların kurban edilmeleri caizdir…

a) Şaşı olması

b) Uyuzlu; ama semiz olması

c) Otlamasına mani olmayacak kadar deli olması

d) Kulaklarının delinmiş veya yarılmış ya da ucundan kesilip sarkık bir halde bulunması

e) Kulağı ön kısmından kesik olup sallanması

f) Doğuştan kulakları küçük olması

g) Cinsel organının bulunmaması veya burulmuş bir halde bulunması

h) Doğuştan boynuzsuz olması

ı) Dişlerinin birazı dökülüp çoğunluğunun durması

j) Uzvunun kesikliğinden dolayı cimâdan aciz olması

k) Öksürmesi

l) Fazla yaşlı olduğu için doğum yapamaması

m) Yüzünde veya kulağında damga olması

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye)

Bu yazı yorumlara kapalı.